پیکره 
فصلنامه علمی تخصصی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز

مجله پیکره با  همکاری پژوهش‌گران و محققین دانشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن‌های تخصصی هنری و با هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر به ویژه تجسمی منتشر می‌شود. هیأت تحریریه پیکره از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را در این مجله  منتشر نمایند.

...................................................................................................................

نوع انتشار : الکترونیکی 

شناسه دیجیتال : PYK / 10.22055 

زبان مجله فارسی و چکیده ها بصورت فارسی - انگلیسی منتشر می‌شوند.

 این نشریه برای  داوری و چاپ مقاله،  هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

‌مقالات رسیده به این مجله با سامانه‌های مختلف، مشابهت‌یابی  می‌شوند.

 ................................................................................................

 این مجله  تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی  است.

 نشانی: خوزستان، اهواز، بلوار گلستان،  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده هنر 

ایمیل: paykareh@scu.ac.ir  j.paykareh@gmail.com

وبگاه: paykareh.scu.ac.ir

شماره جاری: دوره 8، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 1-90