نویسنده = حسین جلودار
تعداد مقالات: 2
2. تحلیلی بر “سه گانه های” دوگانه ی عکاسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-40

10.22055/pyk.2012.12894

حسین جلودار