کلیدواژه‌ها = دیزاین
تعداد مقالات: 2
1. جستجوی«دیزاین» در سنت خوش‌نویسی فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-50

10.22055/pyk.2018.14462

محمدرضا زنده دل


2. دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-24

10.22055/pyk.2015.14551

شادی طاهرخانی؛ سودابه صالحی