شماره جاری: دوره 8، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. نقش نقاشان زن، در احیا و حفظ سنت نگارگری در نقاشی معاصر ایران (در دهه 50 تا 80)

صفحه 1-17

10.22055/pyk.2020.15540

رضا رفیعی راد؛ سودا ابوالحسن مقدمی؛ رضا افهمی؛ شهریار شکر پور


4. نشانه‌شناسی عنصر آب در آثار تارکوفسکی

صفحه 53-70

10.22055/pyk.2020.15544

اصغر کفشچیان مقدم؛ سارا اللهیاری