بررسی فرهنگ و هنرهای تجسمی کولیان در اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تصویرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران -تهران- ایران

2 دانشیار دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - ایران

چکیده

کولی ها که گاه رومانی هم خوانده می­شوند با سفر مداوم خود در تمامی نقاط جهان پراکنده شده اند. در طول دهه های اخیر اروپا شاهد شکوفایی کار هنرمندان کولی است، که توانسته­اند خود را به جامعه هنری معرفی و جایگاهی شایسته در جهان هنری و ادبی اروپا به خود اختصاص دهند. ویژگی دوره گردی به کولیان اجازه می­دهد با وام­گیری از اسطوره و فرهنگ ملل میزبان و در نهایت تلفیق آن با هنر خود، که شکل گرفته از دیدگاه آنان به هستی است با خصلت­های ذاتی خود مثل بداهگی، ناپایداری و تزیین دست به آفرینش نوعی هنر بینا فرهنگی بزنند. این جریان که با عنوان هنر کولی شناخته می­شود، در اروپا فرآیند مدرنیته را طی کرده و همچون سایر جریان­های هنری به سوی آینده پیش می­رود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این فرهنگ و معرفی چندی از هنرمندان معاصر کولی در اروپا، نگاهی عمیق­تر به ساختار بصری و عناصر غالب در این هنر انداخته است. بر این اساس می توان کالسکه ها و تزیینات آن ها را نیز عمدتاً به شش دسته غالب تقسیم نمود. در آثار تجسمی هنرمند کولی کاتارزینا پولاک (kaloP anyizrataK) نیز که به­طور دقیق تر و وسیع تر بررسی شده، نقش های تکرار شونده چون چرخ کولی، فرشته­های نگهبان، الهه­های عدالت، دست و اژدها قابل تشخیص می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Culture and Visual Arts of Gypsies in Europe

نویسندگان [English]

  • Maryam Muliaee 1
  • Sayed Mohammad Fadavi 2
1 Departman of Illustration School , Visual Arts, Tehran University, Tehran, Iran
2 facully of Visual Arts,Tehran University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Sometimes called the Romanesque, gypsies who travel frequently are scat-tered all over the world. Over the recent decades, Europe has witnessed a boom in Gypsy artists who have introduced themselves to the literary world and had their rightful place in the European artistic and literary world. Gyp-sies’ hobo features allow them to borrow from the myths and culture of the host nations and eventually integrate them with their art, which is formed from their philosophical perspective about the world, in order to create an intercultural art using their inherent practices, such as extemporaneousness, instability and decorations. This current trend which is known as the art of gypsy has passed the modernization process in Europe and like other artistic currents is moving toward future. Besides examining this culture and intro-ducing some of the contemporary gypsy artists in Europe, the present study looks deeper into the visual structure and the dominant elements of this art. Accordingly, their carriages and decorations can also be mainly divided into six major categories. In the visual works of the gypsy author Katarziyna Polak which are examined closely, recurring motifs such as gypsy wheel, guardian angels, goddess of Justice, hand and dragon are recognizable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsy
  • Movable
  • Art
  • Vardo art
  • Intercultural art