فریب بصری در آثار تصویرگران نوگرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - ایران

2 کارشناس ارشد تصویر سازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران - ایران

چکیده

  
یکی از گرایش های مورد توجه هنرمندان تصویرساز نوگرا، ایجاد فریب بصری و خلق تصاویر مبهم است. این رویکرد توسط تصویرسازان مختلف با ترفندها و تکنیک های متفاوت و مشابه به کار گرفته شده و تأثیر شگرفی بر جریان تصویرسازی در دوره معاصر داشته است. در تحقیق حاضر، با استفاده از روش بررسی در تحقیقات توصیفی، ویژگی های کیفی تصویریِ 50 اثر برگزیده از50تصویرگر برجسته نوگرا با گرایش ها و سمت گیری های فریفتارنگارانه، مقایسه و بررسی شده اند، سپس منتخبی از آثار این هنرمندان، شامل گزیده ای از آثار رنه ماگریت، موریس اشر، راب گنزالز، اکتاویو اکامپو و جوز دی می به لحاظ فرم، محتوا، ترکیب بندی، رنگ، نور، فضاسازی، ساختار، خطوط و دیگر ویژگی های کیفی تصویری، تحلیل و بررسی شده است تا از طریق بررسی دقیق تأثیر پذیری ها، شباهت ها و تفاوت ها در نوع رویکرد و نحوه استفاده تصویرسازان مختلف از ترفندهای ایجاد فریب بصری در آثار تصویرسازی موسوم به فریفتارنگاری، ویژگی های مشترک این آثار در جدول هایی مورد مقایسه و نتیجه گیری قرار گرفته و به کاربردهای نظری و عملی، با توجه به این ویژگی ها پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optical Illusion In the Works New Illustrators

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Noroozitalab 1
  • Ensieh Rostami sani 2
1 Departman of Illustration, Faculty of Fine Art, Tehran University,Tehran, Iran
2 Departman of Illustration, Faculty of Fine Art, Tehran University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Among various styles and approaches to illustration, creating opti-cal illusion and deceptive images has attracted the attention of avant-garde illustrators. The approach thus has had a significant influence on contemporary illustrations. The present study seeks to examine and analyze characteristics of 50 selected works of illustration by 5 distin-guished avant-garde illustrators who attempted to use optical illusion and deceptive images in their works. In this study, a qualitative and de-scriptive method was used to present analyses and comparisons of the illustrations. In doing so, the works of Rene Magritte, M. C. Escher, Rob Gonzalvez, Octavio Ocampo and Jos De Mey were analyzed with re-spect to form, content, composition, color, light, style, structure, lines, etc. Also, common characteristics of these works were presented based on frequency of occurrences; and, consequently, theoretical and prac-tical conclusions were drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optical Illusion
  • Metamorphosis
  • Magical Realism
  • Displacement