ساخت شکنی در تایپوگرافی: بررسی ویژگی های آثار ولفگانگ وینگارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران- ایران

2 استادیار دانشگاه هنر تهران- ایران

چکیده

نگاهی اجمالی به آثار طراحیِ گرافیک تولید شده ی ایران در دهه ی اخیر نشان از گرایش نسل جدید به استفاده از تایپ در طراحی، آن هم به صورت ساخت شکنانه (deconstructive) دارد و از آن جا که به گفته ی محققین، ولفگانگ وینگارت(wolfgang weingart)، در حیطه ی تایپوگرافی از بانیان طراحیِ ساخت شکن محسوب می شود، شناخت دیدگاه ها و روش های او می تواند به ارتقایِ شناخت طراحان جوان ایرانی از اصول و راه کارهای اتخاذ شده و یافتن جایگاه بومی تایپوگرافی و پرهیز از تقلید کورکورانه از غرب یاری رساند. هدف از این پژوهش، شناسایی اندیشه ها و راه کارهای ساخت شکن ولفگانگ وینگارت در حوزه ی تایپوگرافی و استخراج ویژگی های آثار او می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی ترکیبی انجام  شده است، بدان معنا که به جهت استفاده از شاخص ها، مشاهدات و تحلیل های کاملاً محقق محور، کیفی است  و  به دلیل استفاده از نتایجِ شبه آماری و ارقامی، مشابه تحقیقاتِ کمی است. هم چنین در به دست آوردن حجم نمونه ها از روش شناسیِ نظریه ی بنیادی methodology) (Grounded theory برای پیش بر دِ پژوهش استفاده شده است. این روش  به جهت تحلیل داده های کیفی نیز استفاده می شود. ابزار تولید داده نیز، پرسش نامه ی محقق محور بوده است. نتیجه ی پژوهش حاکی از این است که ویژگی های مشخص پوسترهای وینگارت عبارتند از حاشیه های پهن و قاب بندی های تصاویر، صفحات ساخته شده با استفاده از عکس برداری ماشینی و چیدمان لایه ای تصاویر بر یکدیگر که مشخصه ی متمایز کننده ی آثار پست مدرن از مدرن می باشد. هم چنین نمودارهای درصد فراوانی نشان می دهند که وینگارت در آثارش بیش تر از حروف بدون سریف، حروف زیرخط دار و نیز حروف منفی استفاده کرده است. بهره گیری از بلوک های زیرنوشتار و نیز فرم های هندسی به خصوص مستطیل از دیگر مواردی هستند که در آثار وینگارت دیده می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deconstruction in typography: assessing the features of Wolfgang Weingart’s works

نویسندگان [English]

  • Ladan Shams Javei 1
  • Sodabah Salehi 2
1 Departman of Graphic Design, Art University of Tehran,Tehran, Iran
2 Departman of Graphic Design, Art University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

A glance at the graphic design works produced in Iran in recent decades demon-strates the tendency of new generation to use typing in design, in a deconstructive form. Since Wolfgang Weingart was the creator of deconstructive design in the field of typography, as the researchers say, recognizing his viewpoints and methods can help increase the knowledge of young Iranian designers of selected principles and solutions, find the local position of typography and avoid blind imitation of western countries’ designs. Therefore, the aim of the present study is to find deconstructive thoughts and solutions of Wolfgang Weingart in the field of typography and extract the features of his works. The present study has been implemented with a synthetic approach, it means that it is qualitative due to use of indexes, observations and com-pletely research-based analyses; it is also like quantitative researches due to use of semi-statistical and numerical results. The grounded theory methodology is used for obtaining the volume of samples in order to move the research forward. This method is used for analyzing qualitative data as well. The instrument for obtaining data was a researcher-based questionnaire.The result of the study indicates that the noticeable features of Weingart’s posters are wide margins and using frameworks in the pictures, pages created using machine photography and layered arrangement of pictures on each other that is a distinctive feature of postmodern works from modern ones. More-over, the frequency percentage diagrams show that in his works, Weingart has used sans serif Letters, underlined letters and negative letters more. Subtitle blocks and geometrical forms especially rectangles are among other cases in Weingart’s works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typography
  • new wave
  • Wolfgang Weingart
  • deconstruction