زیبایی شناسی رنگ و طرح در قالیچه های محرابی بلوچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرایش مواد اولیه و رنگرزی فرش دستباف دانشگاه کاشان - ایران

2 دانشیارگروه فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان- ایران

چکیده

 قالیچه های محرابی بلوچ از اهمیت و اعتبار خاصی در بین فرش شناسان برخوردار است، چرا که نمایانگر آداب، رسوم و فرهنگ قومی است که سالیان درازی با تولید آن، هویت مشخص و جدایی در بین سایر مناطق برای خویش بدست آورده است؛ به گونه ای که با مطالعه ماهیت آن، به راحتی می توان از طریق مشاهده به بلوچ بودن یک قالیچه پی برد. زیبایی هنری قالیچه های محرابی بلوچ برخـاسته از ذهنیات هنرمندانـی است که تفکـرات دینـی خود را با شگفتی های محیط بیـرونی خویش چنـان زیبـا در هم آمیختـه اند و به نقش پردازی پرداخته اند که نمونه های عینی آن را چه در قالی ها و چـه در سایر دست بافته های آنان به وضوح می توان مشاهده نمود.
بررسی رنگ و طرح قالیچه های محرابی بلوچ و پس از آن بررسی زیبایی شناسی رنگ و طرح آن از اهم اهداف این مقاله است. جمع آوری منابع کتبی و مقالات ارائه شده در باب قالیچه های محرابی بلوچ و همچنین مباحث زیبایی شناسی از بُعد اسلامی به شیوه کتابخانه ای و نوع پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی ارائه شده است. قالیچه های محرابی بلوچ از آنجا که رنگ و طرح منحصر به فرد خود را دارند، جنبه  زیبایی شناسی آن منوط به شناخت دقیق فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم این قوم است. حاصل تحقیق آن شد که جلوه های رنگی و نقوش خاص در پهنه  متن قالیچه های محرابی بلوچ برآمده از باورهایی است که با زیبایی شناسی هنر اسلامی ارتباط نزدیک دارد و از بطن تفکر اسلامی سر برآورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aesthetics of Color and Design in Beluchi Mihrabi Carpets

نویسندگان [English]

  • Behzad Nikandish 1
  • Amir hossein Chitsazian 2
1 Department of Art & Architecture , Kashan University, Kashan, Iran
2 Department of Art & Architecture , Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Among the Persian carpets, Beluchi Mihrabi carpets have a special place for carpet experts. In fact, Beluchi carpets represent the traditions and cultural values of their weavers making them distinguished from other carpets. In other words, Beluchi identity of such carpets is easily recognizable. However, the aesthetics of Beluchi Mihrabi carpets is rooted in their weaver's mentality beautifully represented in their carpets and other hand-woven objects. This mentality is a combination of the weaver's religious beliefs and the natural wonders surrounding them. This study aimed to examine the aesthetics of color and design of Beluchi Mihrabi carpets. The data were gathered based on library sources and were analyzed descriptively. In order to have a better understanding of the aesthetics of Beluchi carpets, in the first place, their cultural beliefs and customs of Beluches must be understood. The results indicated that the representation of colors and designs in Beluchi Mihrabi carpets is closely related with Islamic aesthetics and thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluch Mihrabi carpets
  • aesthetics
  • Islamic Art
  • Color Design