تعامل هنرهای تجسمی شهری با مخاطب: مطالعه موردی: سالانه هنرهای شهری بهارستان تهران سال 1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه­ های مؤثر در ایجاد تعامل بین هنر شهری و مخاطبان عام جوامع شهری به چرایی و چگونگی نقش آثار هنری ارائه شده در مناسبت­ های ملی، مذهبی یا شرایط روزمره با توجه به درک مخاطب بپرد­ازد. مطالعه موردی این مقاله شهر تهران است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و منابع آن اسناد کتابخانه­ ای است. از آن جایی که توجه مخاطبان فضای شهری در ورود به توجهی سطحی و بدون تحلیل است؛ در این مقاله تلاش شده تا به دو سؤال اصلی در راستای اهداف تعیین شده پاسخ داده شود که تعامل هنر شهری با مخاطب چگونه تعریف می ­شود و سهم مخاطب در ایجاد تعامل مؤثر با سالانه هنرهای شهری تهران در چه مولفه­ هایی مشخص  است؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می­ دهد که وجه فرهنگی، سمبلیک، تعاملی و زیست محیطی آثار و تصورات فرهنگی و فعالیت ­های اجتماعی شهر تهران در بازتعریف مفاهیم ارزشی به جهت ایجاد شادابی، ترویج صلح طلبی و آگاهی از توسعه پایدار زیست محیطی مؤثر بوده و با ادراک و آموزش اطلاعات مخاطبان رابطه مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Urban Visual Arts on the Viewers (The Case Study of the Anniversary of Baharestan Urban Arts, Tehran, 2016)

نویسندگان [English]

  • Asghar Kafshchian Moghadam 1
  • Forough Amouian 2
1 Associate Professor in Visual Arts Faculty; Tehran University, Iran.
2 PhD Candidate in Art studies; College of Fine Arts; Tehran University, Iran.
چکیده [English]

The objective of the present research was to examine how urban visual arts impact on the viewers so that the effective factors involved could be identified and analyzed. In this respect, the works represented in the Anniversary of Baharestan Urban Arts, Tehran, 2016, as a case study, were examined. Accordingly, the main question was that how the works represented in this anniversary could impact on the viewers. In this connection, Salman Vahdat (2016) examined how urban visual arts could attract people to the public spaces mainly by focusing on urban graphics. In the research reported by Narsis Sohrabi (2017), entitled Public Art: Place Making or Focus on Values (Case Study: Vali-Asr Street, Tehran), the extent of the public participation has been examined. Notwithstanding, apparently concerning the impact of urban visual art on the viewers residing in Tehran no study has been conducted so far.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anniversary of Urban Arts
  • urban beautification
  • urban art