تحـولات گرافیـک بستـه بنـدی محصـولات برنـدهای، برند بزرگ فریتولی، از سال 1960 میلادی تا کنون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

چکیده

تغییر و تحول گرافیکی برندها، معمولاً تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تغییر مأموریت و به‌دست‌آوردن سهم ‌بیشتری از بازار یا حفظ آن و نیز عوامل اجتماعی، سیاسی یا پیشرفت‌های فناورانه است. برخی از برند‌ها و شرکت‌های بزرگ با سابقه چند ده ساله، با گذشت زمان  مجموعه عناصر بصری، نمادها و نشانه‌های قدیمی خود را کنار گذاشته یا بازنگری کرده و آن‌ها را  با قالبی‌ جدید در معرض دید مشتریان خود قرار می‌دهند. تغییر چهره بصری برندها‌ در طول زمان، ضمن اینکه نشان دهنده سلیقه بصری هر دوره است، بیانگر تحولات گرافیکی نیز هست. یکی از برندهایی که گرافیک بسته‌های محصول آن در طول زمان تغییر کرده، برند فریتولی است. این برند که در عرصه تولید تنقلات فعالیت‌ می‌کند با هشت برند مختلف به نام‌های دیگر یکی ‌از نا‌م‌آوران این عرصه است. اینکه بسته‌بندی‌های این برند از ابتدا تا کنون چه تحولی را از سرگذارنده، مسئله‌‌ای است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. هدف این پژوهش توصیـف و تحلیـل تحـولات گرافیـک خصوصاً حوزه بسته‌بندی و شناخت عوامل مؤثر بر این تحولات است. چیستی تحـولات انجـام گرفته ‌در بستـه‌های برنـد گفته شده، سؤالی است که در این پژوهش به آن‌ پاسخ داده می‌شود. رویکرد این پژوهش کیفی است که به شیوه توصیفی و تحلیلی ارائه می‌شود، منابع این پژوهش اسناد کتابخانه‌ای و پایگاهای اطلاعاتی است. یافته‌های این مقاله نشـان‌ می‌دهـد که علی‌رغـم مقاومت برخی از برندهای معتبر در مقابل تغییر در بسته‌بندی که دلایل آن درمقاله آمده، برندهای بررسی شده، طراحی بسته‌های خود را تغییرداده یا بازنگری کرده، اما در این فرآیند همچنان کانال ارتباطی خود با مشتری را که همان حفظ هویت بصری محصول است با عناصر حداقلی نیز حفظ کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolutionary Trend of Graphic Design in the Packages of Famous Brands: The Case Study of Frito-Lay Inc Brand sin

نویسنده [English]

  • Mansour Kolahkaj
Associate Professor, Department of Art, Faculty of Shushtar Art,Shahid Chamran University of Ahvaz,Iran
چکیده [English]

The graphic design of the brands evolves under the influence of a wide variety of factors such as shifting targets to sell more or, at least, to keep the market share of a given product as well as social and political parameters or technological advances. In fact, many famous companies, after several decades, have started to change, modify or revise the visual elements, symbols and old signs used in their brands in order to present them to the customers in a new form and shape. The modified or changed visual face of a brand in the course of time indicates not only the visual taste of each era, but also it represents the evolution of graphic designs. Among the brands the visual designs of which have changed in the process of time,Frito-Lay Inc is a good example. A famous brand in the field of producing nuts and sweets, Frito-Lay Inc presents its products in the packages with eight various brands. This study aimed to examine the evolutionary trend of the packages of this brand since its inception. To do so, the evolution of graphic design and the involving parameters, particularly in the area of packaging, was analyzed and explained. Then, the evolution of the visual changes of the mentioned brand as well as its packaging was studied. The methodology is qualitative in nature and the results have been presented analytically and descriptively. The data were gathered based on library sources and reliable databases. The results indicated that in spite of resistance of certain famous brands to their packages being changed, the reasons which were pointed out in the study, their packaging design has been changed or modified. In this course, however, the effective communication with the customers, which has been realized through keeping the visual identity of the product represented by the minimal use of graphic elements, has been maintained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frito-Lay Inc
  • brand
  • packaging
  • graphic
  • visual identity