مطالعه، نیازهای انگیزشی هنرجویان دانش‌آموز، آموزشگاه‌های آزاد هنری اهواز در ایام تحصیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

آموزش هنر در مدارس که به طور عمده متمرکز بر هنرهای تجسمی، چون طراحی‌، نقاشی وخوشنویسی است، علی‌رغم این‌که سابقه‌ای طولانی دارد، اما به دلایل مختلف تاکنون چندان جدی گرفته نشده و در مواردی دیده شده که دانش‌آموزان در ایام تحصیل علائق هنری خود را در رشته‌های تجسمی نام‌برده در خارج از مدرسه پی‌گیری می‌کنند. با توجه به این مسئله، این پژوهش در نظر دارد، به سه سؤال بنیادی، چرائی عدم اتکاء دانش‌آموزان به آموزش رشته‌های هنری در مدارس  و دلیل پی‌گیری آموزش آن در آموزشگاهای آزاد نسبت به مدارس و نیز هدف کلی دانش‌آموزان ازفراگیری دروس هنری در خارج از مدارس، پاسخ دهد. نمونه جامعه مورد مطالعه هنرجویان چند آموزشگاه آزاد اهواز است. فرض این است علت گرایش دانش آموزان به آموزش هنر در آموزشگاهای آزاد، نشأت گرفته از پی‌گیری یک تخصص هنری  به صورت حرفه‌ای در آینده است. هدف این پژوهش، شناخت مهم‌ترین انگیزه دانش‌آموزان برای یادگیری مهارت‌های هنری در آموزشگا‌های آزاد هنری در طول سال‌تحصیلی است. روش این تحقیق پیمایشی است که با  محور قرار دادن سه پرسش بنیادی اشاره شده و طرح سؤالاتی مرتبط با سه پرسش مطرح شده، براساس طیف لیکرت، نتیجه را ارائه می‌کند. یافته‌های این مقاله نشان ‌می‌دهد، علت استقبال دانش‌آموزان از آموزش هنر فراتر از مدرسه و به‌طور خاص در آموزشگاهای آزاد، نشأت گرفته از علاقۀ آن‌ها به حرفه‌ای شدن در رشته‌ای خاص در آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Motivation of the Students in Ahvaz to Follow Art Learning in Privately-Organized Art Learning Centers

نویسندگان [English]

  • Mansour Kolahkaj 1
  • Mahsa Tahanpour 2
1 Associate Professor, Department of Art, Faculty of Shushtar Art,Shahid Chamran University of Ahvaz,Iran
2 MSc of Art Research ,Department of Reserch Art, Faculty of Shushtar Art, Shahid Chamran University of Ahvaz,Iran
چکیده [English]

Although art teaching at schools in Iran, focusing mainly on visual arts like drawing, painting and sculpture, has a long history, it seems that it has not been taken seriously for different reasons. Often is it the case that students follow their interests in art outside the formal academic schools. In this regard, the present study aimed to answer three key questions: Why do not students rely on art teaching at formal academic schools? Why do they prefer to learn art at privately-organized art teaching centers? What is the main motivation for the students to follow art at privately-organized art teaching centers? The respondents included students at several privately-organized art teaching centers in Ahvaz, Iran. It was hypothesized that students are motivated to learn art at such art teaching centers to follow an art expertise in future professionally. This research intended to identify the motivation of the students to learn art at above-mentioned centers. The researchers surveyed the students’ responses to the mentioned questions posed using Likert Scale. The results indicated that students prefer to follow art at such centers, beside their formal teachings or as an independent alternative, mainly because they want to become a professional artist in a specific branch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art
  • teaching
  • art teaching center
  • visual arts
  • Ahvaz