بررسـی جایگاه رنگ در فضای شهری امـروز (مطالعه ی موردی: تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل میدان انقلاب- چهارراه ولی عصر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

رنگ ها از اجزای جدا نشدنی زندگی شهری است و منظر شهری جامعه امروز به عنوان مولفه ای چند وجهی چنان با آن آمیخته که تفکیک آن به عنوان پدیده ای طیبعی و مصنوع حضوری یکپارچه در مکان ها اعم از شهری و طبیعی دارد؛ بدنه و نمای ساختمان ها، مبلمان شهری، پیاده رو ها، فضای سبز، المان های شهری و حتی عناصر محیطی چون آسمان در تعیین رنگ شهرهای امروز نقشی مهم دارند. مقاله ی حاضر تلاش دارد ضمن تحلیل تعاملات دیداری کیفیت رنگی شهر با عوامل بصری در محیط به بررسی کیفیات تعاملی رنگ به عنوان عاملی مؤثر در قسمتی از فضای شهری تهران بپردازد. بدین منظور و جهت دستیابی به نمونه موردی از کیفیات تعاملی رنگ در فضای شهر، وجوه بصری و بیانی رنگ در اجزا مؤثر در سیمای خیابان انقلاب (حد فاصل میدان انقلاب- چهار راه ولی عصر) مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش های اصلی پژوهش بر چگونگی و چگونه بایدی رنگ در فضای شهری محدوده مورد نظر بنا شده است و تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی داده ها را بر اساس شواهد تصویری و تاریخی بررسی می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد؛ فضای رنگی خیابان انقلاب به دلیل کاربری های متفاوت و نقش اجتماعی، عبوری، فرهنگی و سیاسی امروزه دارای هویت چند وجهی است. به منظور سازماندهی به این فضا ایجاد هویت مستقل و غالب و تعریف آن در ایجاد طرح رنگی و ایجاد یکپارچگی رنگ جهت گستردگی فضا و بازسازی اجرا مستقر در فضای این خیابان ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Place of Color in Contemporary Urban Spaces (A Case Study: Tehran, Enghelab Street, the Distance between Enghelab Square and Vali-Asr Crossroads)

نویسندگان [English]

  • Asghar Kafshchian Moghadam 1
  • Mahboube Pahlavan 2
1 Associate Professor in Visual Arts Faculty; Tehran University, Iran.
2 Departman of Art Studies; Art Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Color is one of the integral parts of urban life. It can be seen almost everywhere: body and view of the buildings, urban furniture, pavements, urban elements as well as environmental elements such as sky all play a key role in determining the color of a city. The present study aimed to examine the interactive qualities of color as an important factor in urban communication. In order to do so, the color quality of the urban distance between Enghelab Square and Vali-Asr Crossroads in Tehran was examined. The study aimed to explore the role of color in the intended area and also to determine the ideal color quality for the area. The methodology was descriptive-analytic and the data were collected based on visual and historical documents. The results indicated that the color character of Enghelab street has a multi-facet identity due to political, cultural and social functions of the street. In order to organize the urban space of the intended area and to create a coherent color identity, it seems necessary that various constituents of the area be reconstructed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city colo
  • r urban view
  • Enghelab street
  • Tehran