بررسی ارتباط بین نقش‌مایه‌های عیلامی و نقوش خالکوبی متداول در منطقه خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه باستان شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشجوی ارشد باستان‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، دزفول، ایران

10.22055/pyk.2019.14809

چکیده

نقش ­مایه­ ها و نمادها درفرهنگ یک جامعه نقش هویت سازدارندکه امروزه کمترمورد توجه قرار گرفته­ اند. عیلامیان اولین مخترع خالکوبی با هدف نمادگرایی بزرگ ­ترین و مستندترین سند تصویری به منظور شناخت فرهنگ عیلامی را برای نسل‌های بعدی خود بجای گذاشتند. لذا ضرورت دارد نقش­ مایه‌های انسانی عیلامی و  نقوش خالکوبی متداول در منطقه خوزستان را که متأثر از نقش ­مایه ­های عیلامی است را بهتر بشناسیم. مسألۀ این پژوهش چیستی و چگونگی مفاهیم نمادین خالکوبی عیلام باستان و حضورشان در خالکوبی های منطقه خوزستان در ایران کنونی است. و هدف آگاهی از مفاهیم نمادین این نقش ­مایه ­ها است. اینکه مفاهیم نقش مایه ­های عیلامی چیست و  چه اشتراکاتی میان کاربرد این نقش­ مایه ­ها در تمدن عیلامی و مردم منطقه خوزستان وجود دارد، سوالاتی  است که  در این پژوهش به آن پاسخ داده می ­شود. این پژوهش بصورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام و نتایج آن  به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.  یافته­ های این مقاله نشان می ­دهد که نقش مایه ­های انسانی عیلامی و خالکوبی­ های منطقه خوزستان دارای معناهای مشترکی است که گاهی باکمی تغییرات به تصویرکشیده شده ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Elami Motifs and Tattoo Designs Commonly Applied by People in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Fazeli 1
  • Samira Hajian 2
1 Assistant Professor, Department of Archeology, Islamic Azad University , Shushtar, Iran
2 M.A. Student in Archeology,Islamic Azad University, Dezfoul, Iran
چکیده [English]

The people of ancient Elam, as the first inventors of tattoos, handed down sets of visual motifs for the posterity. These motifs, later on, appeared in the tattoos of women in Khuzestan. Since such motifs are deeply rooted in mythical beliefs and ancient symbols, it is necessary to identify such motifs and the tattoos related to them which are commonly applied in Khuzestan. What do Elami motifs mean and what are the similarities between the ancient motifs and those applied by people in Khuzestan? are the questions of the present research. The present research aimed to identify the cultural similarities between Elami civilization and those of current Khuzestan which is the continuation of the former. “Despite the cultural differences between Elami civilization and those of other ancient civilizations, many cultural motifs and popular traditions of Elami civilization indicate that there have been numerous cultural similarities between Elami people and Arab people now living in Khuzestan. These similarities include tattoo designs, men and women dress, carpet designs, myths, beliefs and traditions”, Walter Hinz(1964) writes in his book The Lost World of Elam: Re-creation of a Vanished Civilization. Likewise, in a study entitled Examination of Men’s Motifs in Elami Civilization, Dadvar and Taheri(2014) state that men’s motifs showing hair and beard style, dress and men bodies, commonly used in Elami works, imply the special place of men in Elami civilization.           

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eilam
  • Elami motifs
  • tattoos
  • Khuzestan