پژوهشی در طرح‌ها و نقشه‌های قالی فراهان با تأکید بر تولیدات فراهان کارپت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، ایران

10.22055/pyk.2020.15542

چکیده

فراهان، یکی از قطب­ های برجستۀ قالی ایران است که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی با تولید قالی­ های نفیس به شهرت جهانی رسید. نمود این شهرت، قالی­ های ساروق است که یکی از مهم ­ترین کانون­ های بافندگی فراهان است. شاخص ­های کیفی زیباشناختی(طرح و نقش و رنگ) و فن ­شناختی(ریسندگی، رنگرزی، بافت و پرداخت) قالی فراهان به­ گونه ­ای بود که جامعۀ غربی برای دسترسی بیش­تر به آن، بسیاری از تجار و شرکت­ های خارجی به قصد تولید و صادرات آن در سلطان­ آباد متمرکز شدند. امروزه بسیاری از قالی­ های فراهان در موزه­ ها و مجموعه­ های جهانی نگه داری می ­شوند. فراهان کارپت، مجموعه ­ای برجسته در تولید قالی فراهان با شش دهه سابقه است که به­ صورت ضابطه ­­مند و ساختارمند محصولاتی با رویکردی جدید و آگاهانه و هدف­مند را به مقصد بازارهای داخلی و خارجی تولید و عرضه می­ کند. از این رهگذر قالی­ های تولیدی فراهان کارپت با دو نگرش مدرن و امروزی و سنتی(البته با تغییرات بنیادین در ساختارهای زیباشناختی شامل طرح، نقشه و رنگ و فن­ شناختی شامل پشم دستریس، رنگرزی گیاهی، بافت کیفی)، بافته می­ شود. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه، تحلیل و معرفی مکتب قالی ­بافی فراهان و نمونه ­هایی از قالی ­های قدیمی فراهان، به معرفی مجموعه فراهان کارپت(تولید قالی­ های فراهان)، بپردازد. مقالۀ حاضر از نوع بنیادین و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و گردآوری داده ­ها توأمان به ­صورت میدانی و کتابخانه ­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research on Farahan Carpet Designs and Maps with Emphasis on Farahan Carpet Products

نویسنده [English]

  • Mohammad Afrough
Assistant Professor, Carpet Department, Faculty of Art, Arak University, Iran
چکیده [English]

Farahan is one of the leading poles of iranian carpets, which became world famous by producing exquisite carpets in the second half of the 19th century. the manifestation of this fame is the carpets of saruq, which is one of the most important weaving centers of farahan. farahan carpet aesthetic qualitative Indicators (design, role and color) and technological indicators (spinning, dyeing, texture and payment) so that the western community, in order to gain more access to it, many foreign traders and companies were concentrated in sultanabad in order to produce and export it. now, many farahan carpets are kept in museums and international collections. farahan carpet is a prominent collection in the production of farahan carpets with six decades of experience, which is a disciplined and structured product with a new and informed approach. and it produces and delivers targeted to domestic and foreign markets. through this, the production carpets of farahan carpet with two modern and modern and traditional attitudes (of course, it is woven with fundamental changes in aesthetic structures, including design, map, and color, and technology, including accessible wool, plant dyeing, and qualitative texture). this article aims to study, analyze and introduce Farahan carpet weaving school and examples of old farahan carpets, introduces farahan carpet collection (production of farahan carpets). the present article is of fundamental type and descriptive-analytical research method and data collection is both field and library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sultanabad
  • Arak
  • Carpet
  • design and pattern
  • color