نشانه‌شناسی عنصر آب در آثار تارکوفسکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مطالعات عالی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

10.22055/pyk.2020.15544

چکیده

     هدف این پژوهش، بیان نشانه­ شناسانه عنصر آب در آثار آندری تارکوفسکی و ایجاد مفهومی جدید در ذهن مخاطب می ­باشد. به طور کلی نظریات تارکوفسکی، نوع سینما و فیلم سازی او دارای ویژگی­ های سمبلیک و شاعرانه می­ باشد. همچنین با بررسی آثار وی می ­توان دریافت که عناصر چهارگانه در فیلم ­های او از جایگاه ویژه ­ای برخوردار است. سؤالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که نشانه ­شناسی آب به عنوان یکی از عناصر طبیعت چه مفهومی در آثار تارکوفسکی ایجاد می­ کند­؟ در این پژوهش، ابتدا مبانی فکری و نظری تارکوفسکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در ادامه با توجه به بحث نظام نشانه­ ها از افرادی همچون فردینان دو سوسور و در بحث اختصاصی سینما از کریستین متز بهره گرفته خواهد شد. نشانه ­شناسی مانند دریچه ­ای میان تفکر تارکوفسکی و تصویر ارائه شده از ذهن او از همین دریچه بر پرده سینما، یکی از موارد مهم این پژوهش می ­باشد. عنصر آب به طور مشخص از بین عناصر چهارگانه در فیلم­ های تارکوفسکی انتخاب شده تا بررسی موشکافانه از این عنصر در صحنه ­های آثار تارکوفسکی انجام گیرد. در نتیجه آمده که استفاده از عنصر آب چه معناها و مفهوم­ هایی در آثار تارکوفسکی دارد و او چگونه توانسته به طور کلی از عناصر طبیعت در آثارش بهره بگیرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics of the element of water in Tarkovsky's works

نویسندگان [English]

  • Asghar Kafshchian Moghadam 1
  • Sara Allahyari 2
1 Associate Professor in Visual Arts Faculty; Tehran University, Iran.
2 PhD student in higher art studies
چکیده [English]

The aim of this study is to express the semiotics of the element of water in the works of Andrei Tarkovsky and to create a new concept in the mind of the audience. In general, Tarkovsky's views on cinema and filmmaking have symbolic and poetic features. Also, by examining his works, it can be seen that the four elements have a special place in his films. The question that arises in this study is what does the semiotics of water as one of the elements of nature create in Tarkovsky's works? In this study, Tarkovsky's intellectual and theoretical foundations will be examined first, and then, according to the discussion of the system of signs from people like Fardinan.Christine Metz will be featured in two exclusive and cinematic debates. Semiotics, such as the valve between Tarkovsky's thinking and the image of his mind from that lens on the cinema screen, is one of the important points of this research. The water element is clearly selected from the four elements in Tarkovsky's films to be scrutinized in the scenes of Tarkovsky's work. As a result, what are the meanings of the use of the element of water in Tarkovsky's works and how he was able to use the elements of nature in his works in general?
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tarkovsky
  • Semiotics
  • the element of water
  • cinema
  • the four elements of nature

دوره 8، شماره 18
زمستان 1398
صفحه 53-70
  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 16 اسفند 1398