نمایه نویسندگان

آ

 • آبگرمیان، سحر تطور هنر اسلامی در دوران معاصر تحلیل اجمالی چهار نمایشگاه هنرهای اسلامی معاصر [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 53-71]
 • آذرنیوش، محمود بررسی آلودگی بصـری و شاخـص های آن در شهـرهای ایـران (مطالعه مـوردی شهـر شوشتـر ) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 75-92]

ا

 • ابراهیمی، هانیه بررسی تحولات اجتماعی در رشد منظره نگاری هلند در قرن هفدهم [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 15-31]
 • ابراهیمی پور، مریم بینش فلسفی ایرانیان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-17]
 • ابوئی مهریزی، زینب سادات بررسی مضامین شیعی در تصاویر کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 19-33]
 • احمدی، بهرام بررسی تصویر فرشتگان درنقاشی دوره قاجار [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 47-56]
 • احمدی، مهدی پیشنهادی برای انتقال مفاهیم در کارگاه طراحی نشانه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 45-55]
 • احمد پناه، سید ابوتراب بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 49-63]
 • احمدپناه، سید ابوتراب بررسی نقش‌مایه درخت سرو در قالی‌های دوره صفوی و قاجار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 17-35]
 • اسلام دوست، مریم بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 42-61]
 • اشرافی، کیان بررسی شیوه‌هایِ اجراییِ عنوان‌بندی و نحوه‌ی ارتباط آن‌ها با محتوای فیلم [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-32]
 • اشرافی، کیان اخلاق در طراحی گرافیک: بررسی مباحث اخلاقی حرفه ای طراحی گرافیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-24]
 • اعتبار زاده، معصومه بررسی زمینه های ایده پردازی خلاق در تصویرسازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-78]
 • افراسیابی، درسا مطالعه تطبیقی دو نگاره ی جنگ اژدها با رستم/اسفندیار در مکتب شیراز در دوره ی آل اینجو و تیموری [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 63-74]
 • افروغ، محمد بررسی و تحلیل نقـش و نگاره های آبریزهای موصـل (مطالعه موردی : آبریز احمد زکی النقاش موصلی، آبریز یونس بن یوسف موصلی، آبریز قاسم بن علی موصلی، آبریز ابراهیم بن موالیای موصلی) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 51-67]
 • امامی فر، نظام الدین بررسی نقوش مقابر آجری دزفول [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-68]
 • امیری، علی خلاقیت تصویری کودکان [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 73-78]

ب

 • باقری، نگار خلق جهان مشترک هنری در فرارفتن هنرمند از خود نتیجه ای بر مبنای بررسی تطبیقی آثار دیوید هاکنی و کمال الدین بهزاد [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-61]
 • بیرانوند، موحد بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 42-61]
 • بهزادنیا، سمانه تحلیل ساختار تصویرسازی کتاب‌های سه بعدی (پاپ آپ) کودک با تمرکز بر آثار الساندرا ساچِرپولو [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 17-29]

پ

 • پاک سرشت، سیما تنوع نقوش اسلیمی روکوکویی در مبلمان دوره ناصری ( مطالعه موردی: تزئینات مبلمانِ باغ عفیف آباد و نارنجستان شیراز) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 19-33]
 • پهلوان، محبوبه بررسـی جایگاه رنگ در فضای شهری امـروز (مطالعه ی موردی: تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل میدان انقلاب- چهارراه ولی عصر) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 45-59]
 • پهلوان، محبوبه بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 45-59]
 • پولادچنگ، مرضیه تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 7-22]

ت

 • ترابی، مژده اهمیت هویت بخشی گرافیک محیطی در منـاطق تاریخـی (مـطالعـه مـوردی میـراث جهـانــی چغـازنبیـل) [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 1-9]
 • توکلی، شیوا زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 10-23]

ج

 • جابری راد، مائده تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 7-22]
 • جلودار، حسین تحلیلی بر “سه گانه های” دوگانه ی عکاسی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 23-40]
 • جلودار، حسین روایت تصویری در قرآن (با بررسی سوره هایی از قرآن با آغازی روایی- تصویری ) [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 81-94]

چ

 • چیت سازیان، امیر حسین زیبایی شناسی رنگ و طرح در قالیچه های محرابی بلوچ [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 41-53]
 • چیت سازیان، امیرحسین بررسی و تحلیل چگونگی ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های قرون 3 و 4 ه. ق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]
 • چیت سازیان، امیرحسین نماد شناسی نقش پرنده در قالی‌های ایران و هند [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 33-51]
 • چیت سازیان، امیرحسین فرم شناسی و نمادشناسی نقوش پرندگان در سفالینه های دوره ی سامانی قرن سوم و چهارم هجری [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 17-28]
 • چیت سازیان، امیرحسین زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 10-23]

ح

 • حاجیان، سمیرا بررسی ارتباط بین نقش‌مایه‌های عیلامی و نقوش خالکوبی متداول در منطقه خوزستان [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 62-77]
 • حیدری، الهام بررسی آسمان در نگارگری از آغاز تا سده دهم هجری [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 25-40]
 • حسین آبادی، زهرا سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبدالله مروارید کرمانی [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 23-32]
 • حسین آبادی، زهرا بررسی نمادهای تصویری هنر شیعی در نقاشی قهوه  خانه ای [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 35-50]
 • حسن زاده، آیدا بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 42-61]
 • حکیمی، رکسانا بررسی نماد خورشید و مفاهیم مرتبط با آن در هنر و اساطیر بین النهرین [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 57-68]

خ

 • خانی، شهین جایگاه نیروی مؤنث در اساطیر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 29-40]
 • خزائی، محمد بررسی نگارگری سده های میانه اسلامی و آثار تصویری دوران معاصر با توجه به رویکرد قرآن به نماز [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 5-17]
 • خسروی بیژائم، فرهاد معرفی، دسته بندی و شیوه شناسی کتیبه های صحیفی جوهری [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 7-16]

د

 • دهار، علی بررسی تصویرگری های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]

ر

 • رزقی راد، مریم جستاری در باب الگوی درخت زندگی بر مهرهای عیلام باستان [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 3-27]
 • رستمی ثانی، انسیه فریب بصری در آثار تصویرگران نوگرا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 83-99]
 • روانجو، احد تأملی در معنا و مفهوم سنت و آموزش هنر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 9-22]
 • روانجو، احد بررسی آلودگی بصـری و شاخـص های آن در شهـرهای ایـران (مطالعه مـوردی شهـر شوشتـر ) [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 75-92]
 • روانجو، احد بررسی تحولات اجتماعی در رشد منظره نگاری هلند در قرن هفدهم [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 15-31]
 • روستایی، محبوبه بررسی و تحلیل چگونگی ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های قرون 3 و 4 ه. ق ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 7-18]
 • روهینا، ماهک بررسی نقش‌مایه درخت سرو در قالی‌های دوره صفوی و قاجار [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 17-35]

ز

 • زراعت پیشه، راضیه فرم شناسی و نمادشناسی نقوش پرندگان در سفالینه های دوره ی سامانی قرن سوم و چهارم هجری [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 17-28]
 • زمانی بابگهری، فاطمه بررسی سبک آبستره (انتزاعی) در تصویرسازی کتاب کودک [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 55-62]
 • زنده دل، محمدرضا جستجوی«دیزاین» در سنت خوش‌نویسی فارسی [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 37-50]

س

 • ساعدی، سیما عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-42]
 • سید احمدی زاویه، سعید عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 25-42]
 • سعادت فر، حجت اله نگاهی به روش های ماتیس در تصویرسازی شعر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 61-72]
 • سعادت فر، حجت اله گرایش به باروک در نقاشی فیگوراتیو معاصر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 33-46]
 • سعادت فر، حجت اله درآمدی بر تحلیل ساختاری روابط بینامتنیت در نقاشی باروک (بر اساس بینامتنیت صریح و ضمنی در نظریه‌ی ژرار ژنت ) [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 1-16]
 • سوداگر، محمدرضا اهمیت هویت بخشی گرافیک محیطی در منـاطق تاریخـی (مـطالعـه مـوردی میـراث جهـانــی چغـازنبیـل) [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 1-9]

ش

 • شاد قزوینی، پریسا تنوع نقوش اسلیمی روکوکویی در مبلمان دوره ناصری ( مطالعه موردی: تزئینات مبلمانِ باغ عفیف آباد و نارنجستان شیراز) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 19-33]
 • شایسته فر، مهناز نقش و نماد اژدها در نگارگری ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • شاقلانی پور، زهرا رمزپردازی نگاره معراج پیامبر(ص) در فالنامه تهماسبی به روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 36-53]
 • شیخ زاده، مرجان بررسی تصویرگری های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • شیخ زاده، مرجان نمادشناسی نگاره ی «رستم خفته و نبرد رخش و شیر» از منظر خرد و اسطوره [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 5-15]
 • شریعتی، فاطمه مطالعه تطبیقی آثار تیپ نگاری آگوست زاندر و آنتوان سوریوگین [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 19-42]
 • شمس، لادن ساخت شکنی در تایپوگرافی: بررسی ویژگی های آثار ولفگانگ وینگارت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]

ص

 • صالح، الهه بررسی زیورآلات وابسته به پوشاک مردان در عهد قاجار [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 24-35]
 • صالحی، سحر بررسی نقوش مقابر آجری دزفول [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-68]
 • صالحی، سحر بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 49-63]
 • صالحی، سودابه ساخت شکنی در تایپوگرافی: بررسی ویژگی های آثار ولفگانگ وینگارت [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 43-60]
 • صالحی، سودابه اخلاق در طراحی گرافیک: بررسی مباحث اخلاقی حرفه ای طراحی گرافیک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 5-24]
 • صالحی، سودابه دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 7-24]
 • صالحی پور، شهرزاد سنت و تجدد در هنر ایران با تکیه بر هنرهای تجسمی [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 61-68]
 • صفاران، الیاس بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله شوشتر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 69-80]
 • صفرزاده، نغمه بررسی تصویر فرشتگان درنقاشی دوره قاجار [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 47-56]
 • صفرزاده، نغمه بازنـمایـی هویـت زنـان عشایـر بختیـاری در نقـاشـی های معاصـر ایــران [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 25-44]

ض

 • ضیاء، کاوه خانه های نیئین؛ جلوهای متمایز از پایداری در معماری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-66]
 • ضرغام، ادهم بررسی تطبیقی مجسمه های پیکرسازانه ایوان پنی و ران موئک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • ضرغام، ادهم تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 7-22]
 • ضرغام، ادهم بررسی آسمان در نگارگری از آغاز تا سده دهم هجری [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 25-40]

ط

 • طاهرخانی، شادی دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 7-24]
 • طحان پور، مهسا مطالعه، نیازهای انگیزشی هنرجویان دانش‌آموز، آموزشگاه‌های آزاد هنری اهواز در ایام تحصیل [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 67-76]

ع

 • عبداله، زهرا نقش و نماد اژدها در نگارگری ایرانی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 43-58]
 • عبداله، زهرا بررسی نگارگری سده های میانه اسلامی و آثار تصویری دوران معاصر با توجه به رویکرد قرآن به نماز [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 5-17]
 • عسکری، شبنم نماد شناسی نقش پرنده در قالی‌های ایران و هند [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 33-51]
 • علیپور، رضا بررسی تصویرگری های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 69-80]
 • علیپور، رضا نمادشناسی نگاره ی «رستم خفته و نبرد رخش و شیر» از منظر خرد و اسطوره [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 5-15]
 • علیزاده، سیامک پست مدرنیسم یا نئورمانتیسیسم [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-49]
 • علیزاده، سیامک بررسی نقوش مقابر آجری دزفول [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 59-68]
 • علیزاده، سیامک مطالعه تطبیقی دو نگاره ی جنگ اژدها با رستم/اسفندیار در مکتب شیراز در دوره ی آل اینجو و تیموری [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 63-74]
 • عموئیان، فروغ تعامل هنرهای تجسمی شهری با مخاطب: مطالعه موردی: سالانه هنرهای شهری بهارستان تهران سال 1395 [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 51-72]

غ

 • غیثی، هانیه زیبایی شناسی، تزئینات " قندیل‌های طلا" در موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با تکیه بر ساختار [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 1-13]
 • غیثی، هانیه بازنگری عرفان در مبـانی نگارگری های معراج حضرت محـمد(ص) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 31-43]

ف

 • فاضلی، محمدتقی بررسی ارتباط بین نقش‌مایه‌های عیلامی و نقوش خالکوبی متداول در منطقه خوزستان [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 62-77]
 • فاطمی، فریماه تنوع نقوش اسلیمی روکوکویی در مبلمان دوره ناصری ( مطالعه موردی: تزئینات مبلمانِ باغ عفیف آباد و نارنجستان شیراز) [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 19-33]
 • فاطمی، فریماه کارکردهای هنـر مفهومـی در مفاهیم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردی: باغ مـوزهیِ دفـاع مقـدس) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 61-76]
 • فتح الهی، نوشی بررسـی جایـگاه هندسـه فرکتـال در هنــر و چگونگــی ظهـور آن در هنـرهـای تجـسمــی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 7-23]
 • فدوی، محمد بررسی فرهنگ و هنرهای تجسمی کولیان در اروپا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]
 • فدوی، محمد بررسی زمینه های ایده پردازی خلاق در تصویرسازی [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 69-78]
 • فروتن یکتا، پیام خلق جهان مشترک هنری در فرارفتن هنرمند از خود نتیجه ای بر مبنای بررسی تطبیقی آثار دیوید هاکنی و کمال الدین بهزاد [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 47-61]

ق

 • قاضی زاده، خشایار رمزپردازی نگاره معراج پیامبر(ص) در فالنامه تهماسبی به روش آیکونولوژی اروین پانوفسکی [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 36-53]

ک

 • کاتب، فاطمه واکاوی نقش‌مایه شیر در نقوش‌برجسته آشوری (مطالعه موردی نمونه‌های دوره آشوربانیپال دوم) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-16]
 • کریمی، ویکتوریا زیبایی شناسی، تزئینات " قندیل‌های طلا" در موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با تکیه بر ساختار [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 1-13]
 • کریمی، ویکتوریا بازنگری عرفان در مبـانی نگارگری های معراج حضرت محـمد(ص) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 31-43]
 • کفشچیان مقدم، اصغر تعامل هنرهای تجسمی شهری با مخاطب: مطالعه موردی: سالانه هنرهای شهری بهارستان تهران سال 1395 [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 51-72]
 • کفشچیان مقدم، اصغر بررسـی جایگاه رنگ در فضای شهری امـروز (مطالعه ی موردی: تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل میدان انقلاب- چهارراه ولی عصر) [دوره 5، شماره 10، 1395، صفحه 45-59]
 • کفشچیان مقدم، اصغر بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 45-59]
 • کلاه کج، منصور بررسی سیر تکامل بصری تمدن عیلامی از منظر تجسمی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 51-60]
 • کلاه کج، منصور تحـولات گرافیـک بستـه بنـدی محصـولات برنـدهای، برند بزرگ فریتولی، از سال 1960 میلادی تا کنون [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 35-45]
 • کلاه کج، منصور مطالعه، نیازهای انگیزشی هنرجویان دانش‌آموز، آموزشگاه‌های آزاد هنری اهواز در ایام تحصیل [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 67-76]
 • کلاه کج، منصور تصویر و سیمای شهری، روستایی و محیط طبیعی خوزستان و تأثیر سیلاب بهار ٩٨ برآن، با تأکید بر شهراهواز [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 78-89]

ل

 • لیا، مدونا واکاوی نقش‌مایه شیر در نقوش‌برجسته آشوری (مطالعه موردی نمونه‌های دوره آشوربانیپال دوم) [دوره 7، شماره 13، 1397، صفحه 1-16]
 • لاری بقال، کیانوش اصول و معیارهایی برای ارتقای کیفیت فضای کناره رودخانه دزفول محدوده بین پل قدیم تا بقعه رودبند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 67-82]

م

 • مبینی، مهتاب بررسی نماد خورشید و مفاهیم مرتبط با آن در هنر و اساطیر بین النهرین [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 57-68]
 • مبینی، مهتاب بررسـی جایـگاه هندسـه فرکتـال در هنــر و چگونگــی ظهـور آن در هنـرهـای تجـسمــی [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 7-23]
 • مبینی، مهتاب بررسی مضامین شیعی در تصاویر کتاب چاپ سنگی طوفان البکاء [دوره 6، شماره 11، 1396، صفحه 19-33]
 • مجتهدزاده، روح اله خانه های نیئین؛ جلوهای متمایز از پایداری در معماری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 57-66]
 • محبی، بهزاد حراجی تهران و تأثیر آن بر روند نقاشی معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 30-41]
 • محمدی، ندا بررسی تطبیقی مجسمه های پیکرسازانه ایوان پنی و ران موئک [دوره 2، شماره 4، 1392، صفحه 79-90]
 • محمدپور، مرضیه بررسی نمادهای تصویری هنر شیعی در نقاشی قهوه  خانه ای [دوره 5، شماره 9، 1395، صفحه 35-50]
 • میراب زاده، ملک جایگاه امروالا و مصادیق آن در حیطه عکاسی [دوره 6، شماره 12، 1396، صفحه 29-46]
 • مرسلی توحیدی، فاطمه کارکردهای هنـر مفهومـی در مفاهیم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردی: باغ مـوزهیِ دفـاع مقـدس) [دوره 4، شماره 7، 1394، صفحه 61-76]
 • مشایخی، پریا حراجی تهران و تأثیر آن بر روند نقاشی معاصر ایران [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 30-41]
 • معقولی، نادیا تحلیل ساختار تصویرسازی کتاب‌های سه بعدی (پاپ آپ) کودک با تمرکز بر آثار الساندرا ساچِرپولو [دوره 8، شماره 15، 1398، صفحه 17-29]
 • مقیم نژاد، مهدی مطالعه تطبیقی آثار تیپ نگاری آگوست زاندر و آنتوان سوریوگین [دوره 2، شماره 3، 1392، صفحه 19-42]
 • موسوی لر، اشرف بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله شوشتر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 69-80]
 • مولیایی، مریم بررسی فرهنگ و هنرهای تجسمی کولیان در اروپا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]

ن

 • نیک اندیش، بهزاد زیبایی شناسی رنگ و طرح در قالیچه های محرابی بلوچ [دوره 3، شماره 6، 1393، صفحه 41-53]
 • نیک اندیش، بهزاد نماد شناسی نقش پرنده در قالی‌های ایران و هند [دوره 7، شماره 14، 1397، صفحه 33-51]
 • نیک اندیش، بهزاد زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه [دوره 4، شماره 8، 1394، صفحه 10-23]
 • نوروزی زاده، مرجان بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله شوشتر [دوره 3، شماره 5، 1393، صفحه 69-80]
 • نوروزی طلب، حمیدرضا فریب بصری در آثار تصویرگران نوگرا [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 83-99]