اهداف و چشم انداز

چشم انداز مجله
مجله پیکره با  همکاری پژوهش‌گران و محققین دانشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن‌های تخصصی هنری و با هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر به ویژه تجسمی منتشر می‌شود. این مجله از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را از طریق پیکره منتشر نمایند. اولویت‌های موضوعی این مجله بدین شرح است:
1-انتشار یافته های نوین  هنری استان خوزستان
2- انتشار یافته های نوین هنری ایران و جهان
2- انتشار  یافته‌های مسئله محور و کاربردی هنر
3-  توجه ویژه به مستند‌سازی مسائل هنری در خوزستان و کشور
4- توجه ویژه به یافته‌های مدیریت اطلاعات هنری
5- نگاه ویژه به آموزش هنر و سازماندهی آن
6- تأکید بر مباحث میان رشته‌ای هنر