دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار 1398، صفحه 1-89 
4. بررسی مضامین گرافیتی های شهرک اکباتان تهران

صفحه 42-61

10.22055/pyk.2019.14808

مریم اسلام دوست؛ موحد بیرانوند؛ آیدا حسن زاده