پیکره

.......

فصلنامه علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز

...............................................................................................................

مجله پیکره  با همکاری پژوهش­ گران و محققین دانشگاه­ های داخلی و خارجی

 و با  هدف تبادل دانش میان متخصصین حوزه هنر و تاریخ منتشر می ­شود.

هیأت تحریریه پیکره از تمامی پژوهش­ گران دعوت می­ کند تا یافته­ های پژوهشی خود

را در این مجله منتشر نمایند.

...................................................................................................................

شاپا الکترونیکی: 2588-5960

شناسه دیجیتال : 10.22055/PYK.2019.14537

مقالات مجله به زبان فارسی  و انگلیسی منتشر می‌شوند.

مجله پیکره یک فصلنامه با دسترسی آزاد است.

این نشریه برای  داوری و چاپ مقاله،  هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.

نویسندگان قبل از ارسال مقاله فایل های زیر را مطالعه فرمایند

       راهنمای نویسندگان   فرآیند پذیرش مقاله   

فرم تعهد نامه     فرم تعارض منافع

مقالات این مجله به روش داوری بسته انجام می گیرد.

‌مقالات  این مجله با سامانه‌ همانندجو، مشابهت‌یابی  می‌شوند.

 نشریه پیکره تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است 

و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­ کند.

Copyright © 2014-2021 Shahid Chamran University of Ahvaz. All rights reserved

................................................................................................

نشانی: خوزستان، اهواز، بلوار گلستان،  دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده هنر

ایمیل: paykareh@scu.ac.ir  j.paykareh@gmail.com

وبگاه: paykareh.scu.ac.ir

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 22، زمستان 1399 

ابر واژگان