نویسنده = سودابه صالحی
تعداد مقالات: 3
1. دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-24

10.22055/pyk.2015.14551

شادی طاهرخانی؛ سودابه صالحی


2. اخلاق در طراحی گرافیک: بررسی مباحث اخلاقی حرفه ای طراحی گرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

10.22055/pyk.2014.12975

کیان اشرافی؛ سودابه صالحی


3. ساخت شکنی در تایپوگرافی: بررسی ویژگی های آثار ولفگانگ وینگارت

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-60

10.22055/pyk.2013.12944

لادن شمس؛ سودابه صالحی