دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش مضامین مذهبی در کتیبه‌های نستعلیق بناهای دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

10.22055/pyk.2021.17277

فرهاد خسروی بیژائم


2. مطالعه ویژگی‌های طرح و نقش، رنگ و بافت قالی‌های عشایر عرب خمسه اسکان‌ یافته در روستاهای شهرستان سرچهان (مطالعه موردی: طایفه غنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

10.22055/pyk.2021.17278

اشکان رحمانی؛ مجیدرضا مقنی پور؛ حسین تفکری