دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی مصداق‌های تجسمی برهمکنش‌های سیاسی و نظامی ساسانیان با رومیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22055/pyk.2023.18555

ابراهیم رایگانی؛ بهناز سلطانی؛ سید مهدی موسوی نیا


نمادهای پیشااسلامی در فرش‌های تصویری پادشاهان ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1402

10.22055/pyk.2023.18565

آزاده پشوتنی زاده


تحلیل و بررسی سکه‌های ایلخانی موجود در موزۀ ملی «باغ‌ فین» کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22055/pyk.2023.18662

محمدرضا نعمتی؛ میلاد باغ شیخی