دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل طرح «بندی لوزی» به‌عنوان الگوی رایج در قالی عصر زندیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22055/pyk.2022.17859

سمانه کاکاوند


تحلیل آرایه‌های خانه‌های محتشم و صالحی شیراز، یادگارهایی از دوران زند و قاجار

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.22055/pyk.2022.17866

علیرضا شیخی؛ مینا دهقان منشادی


مقاله پژوهشی

مقایسه مفهوم قدرت در آثار نقاشی ایران درّودی و نمایشنامه‌های هاینر مولر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22055/pyk.2022.17887

بهروز احمدزاده بیانی؛ رضا علیپور


تحلیل تمثیلی آرایه‌های کاخ آپادانای تخت‌جمشید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

سهند محمدی خبازان؛ میترا حبیبی


گونه شناسی رویکرد ارزش محور در طراحی مصنوعات (نمونه موردی طراحی مفهومی با رویکرد اقتصادی، احساسی و اخلاق گرا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1401

10.22055/pyk.2022.17930

سید علی فارغ؛ مریم دهقانی