دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی نقش زن در دو قالی تصویری بهرام گور در هفت‌گنبد از منظر نظریه نمایشی اروینگ گافمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1400

10.22055/pyk.2022.17450

سحر دیانتی؛ سمانه کاکاوند


2. مقایسه ویژگی‌های بصری در اپلیکیشن‌های ایرانی و غیر ایرانی بر اساس ادراک بصری کودکان ۶ و ۷ سال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22055/pyk.2022.17482

فائزه طاهری؛ فهیمه محمد دوست


3. نسبت وجوه بازنمایانۀ سبک کمال الملک با نقاشی دهه 80 و90 ایران براساس نظام سبکی ولفلین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

10.22055/pyk.2022.17515

حجت اله سعادت فر


4. تحول پوسترهای تایپوگرافی دهه هشتاد شمسی از دیدگاه تغییرات فرهنگی روبرت وسنو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22055/pyk.2022.17524

بهرام حمیدی؛ کامران افشار مهاجر


5. تحلیل معنا در قالیچه‌‌های محرابی صفوی با تأکید بر آرای میکه بال

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22055/pyk.2022.17550

ساحل عرفان منش؛ حبیب الله کاظم نژآدی


6. جایگاه رنگ و نقش در ارزیابی دست‌بافته‌ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22055/pyk.2022.17549

بیژن اربابی؛ سیامک عیقرلو


7. بازتاب اشعار مثنوی معنوی مربوط به داستان‌های پیامبران در نگاره‌های دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22055/pyk.2022.17367

مهناز شایسته فر


مروری

8. بررسی مناسبات مفاهیم سبک‌شناسی و تعیین جایگاه آن‌ها در هنرهای تجسمی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22055/pyk.2022.17488

مرتضی صدیقی فرد؛ مهدی مقیم‌نژاد


مقاله پژوهشی

9. بازشناسی کتیبه‌ها و تزئینات جامه‌های فتح صفوی محفوظ در موزه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22055/pyk.2022.17489

مرضیه اسماعیلی؛ علیرضا شیخی


10. جستاری در آثار نقاشی‌خط‌ جنبش هنر نوگرای ایران (برپایه گرایش به سویه های هنر سنتی و مدرن)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22055/pyk.2022.17540

احد روان جو


11. تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پیکره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22055/pyk.2022.17572

الهام عبداله پور