اخلاق در طراحی گرافیک: بررسی مباحث اخلاقی حرفه ای طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران- ایران

2 استادیار دانشگاه هنر تهران - ایران

چکیده

روبه‌رو شدن با مسئولیت‌‌های اخلاقی و اجتماعی در فرآیندِ رشدِ هر حرفه‌ جایگاه ویژه‌ای دارد و همواره مورد توجه دست‌اندرکاران آن حرفه است. بحث اخلاق در حوزه‌ی طراحی گرافیک نیز ازجمله مباحث مهم و قابل بررسی است. پژوهش پیش‌رو در صددِ آن است که ضمن جستجو در حوزة طراحی گرافیک، رویکردهای اخلاقی مطرح در این رشته را شناسایی کند و با برجسته نمودن نقطه ‌‌عطف‌های تاریخِ طراحی گرافیک، دغدغه‌های اصلیِ مسئولیت و اخلاق را در این حرفه مشخص نماید. همچنین، دامنه‌ی مسئولیت طراح گرافیک در مقابل معضلاتِ اجتماعی (همچون مصرف‌گرایی)، معضلات محیطی (همچون گرم شدنِ زمین) و مسئولیتِ انتقال و بیانِ حقیقت توسط طراح را مورد بحث قرار دهد. در این نوشتار هدف این است که محورهای اصلی مطرح در اخلاق حرفه‌ای و دغدغه‌های اندیشمندان این حوزه مشخص شود و تعاریف و رویکردهای مبتنی بر اخلاق در طراحی گرافیک  مورد کندوکاو قرار می‌گیرد. سپس موضوعات شاخص مطرح‌شده در حیطه‌ی اخلاق در طراحی گرافیک شامل انتقال حقیقت، سرسپردگی طراح به سفارش‌دهنده، مسئله‌ی سلامت اخلاقی سفارش‌دهنده، حقوق طراحان همکار، حقوق طراحان زیردست، حقوق مخاطبان و وجدان حرفه ای بحث می‌شوند. در پایان، مسئولیت‌پذیری طراح در مقابل سایرین و همچنین تعهد به نوعی طراحی مسئولانه و انسان‌محور به عنوانِ راهِ حل‌های یافت شده در این نوشتار ارائه می‌شود. همچنین مشخص می‌گردد که برخی از جریانات اخلاق محور، موافق آگاهی دادن به مخاطب و برخی موافق با وجدان حرفه ای طراحان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morality in graphical design: reviewing professional moral issues in graphical design

نویسندگان [English]

  • KIan Ashrafi 1
  • Sodabe Salahi 2
1 Departman of Graphic Design, Art University of Tehran, Tehran, Iran
2 Departman of Graphic Design, Art University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Dealing with moral and social responsibilities in growth process of every profession is of primary considerations and is always taken into account by officials of that profession.The subject of morality is a significant issue in the field of graphical design. The present study aims at exploring the filed of graphical design and identifying key moral approachesin this field by highlighting moral turning points in the history of graphical design it also intends to determine the main concerns of responsibility and morality in this profession. Moreover, the domain of the responsibility of the graphical designer against social problems (drug consumption), environmental problems (warming of the earth) and responsibility of expressing and transferring truth by the designer are discussed.The present study aims at specifying the main subjects of professional morality (or ethic) and the concerns of the thinkers of this field; following this, morality based definitions and approaches in graphical design will be investigated. In addition, the main subjects pointed out in the field of morality in graphical design including transferring the truth, commitment of the designer to customer, the issue of moral health of the customer, the rights of co-designers, sub-designers and addressees will be discussed. At the end the responsibility of the designer against the others and also commitment to a kind of responsible and human-oriented design as the obtained solutions will be presented in this study. Also, it will be argued that some of the morality-based trends agree with informing the addressee and others agree with obtaining a kind of conscience in the designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • graphical design
  • morality in design
  • responsibility of the designer
  • moral charter