عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه هنر تهران- ایران

2 دانشیار دانشگاه هنر تهران- ایران

چکیده

منطقه ی یزد محل شکل گیری هنرهای متفاوتی بوده که با تأثیرپذیری از اوضاع خاص حاکم بر منطقه، شکل گرفته است. هنر فرش بافی در این استان به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی هویت خاص خود را مرهون محیط و بستر فرهنگی جامعه است. با توجه به این که رنگ در بین عوامل نقش، بافت و عوامل فرعی اندازه و ماده ی اولیه، اصلی ترین و مهم ترین نقش را در جذب بیننده دارد، این فرضیه که ترکیب بندی رنگی منطقه با هویت اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها ارتباط مستقیم دارد مطرح می شود. هدف از این پژوهش، شناخت تفصیلی ویژگی های رنگ در فرش استان یزد است تا به توان به این مسأله پاسخ داد که عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد چیست. بدین منظور عواملی نظیر رنگ در فرش یزد و عوامل تأثیرگذار در رنگ فرش یزد که به اوضاع اقلیمی و جغرافیایی، اوضاع اجتماعی و سیاسی و عوامل فرهنگی طبقه بندی شد، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، ویژگی های اقلیمی آن، که منطقه ای  است گرم و کویری، کم باران و خشک با انواع گیاهان رنگ زا و کیفیت آب های این استان که از عوامل تأثیرگذار در رنگ فرش این استان می باشند مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های فرهنگی نیز که شامل تأثیر از فرهنگ پیشین و شهرهای هم جوار، حفظ ساختار سنتی، نوع معماری، تأثیرات حسی و عوامل تحمیل شونده است و همچنین ویژگی های اقتصادی و صنعتی، وجود صنایع گوناگون، نساجی استان، عبور جاده ابریشم از منطقه، رویکردهای معیشتی و ویژگی های اجتماعی نظیر درون گرایی، تولید در راستای فرهنگ بومی، تناسب با طبقه اجتماعی، ویژگی های رنگی فرش یزد به شمار می آیند که بر هنر و صنعت و رنگ فرش آن تأثیر گذاشته و عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش این استان می باشند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی  و استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective factors on the application of color in Yazd carpet

نویسندگان [English]

  • Sima Saedi 1
  • Syed Saeid Syed Ahmadi Zavieh 2
1 Departman of Hand Crafts Art, University Of Tehran, Tehran, Iran
2 Departman of Hand Crafts Art, University Of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Yazd province is the place of formation of various arts that are formed under the effect of the particular condition ruling the region. Carpet weaving art in this province, as a cultural phenomenon, has owed its especial identity due  to the cultural environment of the society. Taking into account the fact that among factors like design, texture, size and basic material, color plays the most significant role in absorbing the viewer; hereby, an assumption will be that color synthesis of the area has a direct relationship with climatic, cultural, economic and social identity of the area.
    The aim of the present study is descriptive recognition of color features in Yazd province carpet Accordingly, the question of the study concerned the effective factors on color application in Yazd carpet. such, factors as color in Yazd carpet and the effactive factors on it that are classified as climatic and geographical condition, social and political situation and cultural factors will be assessed. Finally, the climatic features, i.e., a warm desert area with low precipitation and a dry region with variety of color-producing plants and also quality of water in this province, will be investigated. Cultural features including effect of previous cultures and communities in vicinity, the traditional structure, type of architecture, emotional effects and imposed factors: will be of the concern of this study moreover, existence of various industries, textile of the province, the passing of Silk Road in the area, living methods and social traits such as introversion, production in line with local culture and suitability with social rank are among color features of Yazd carpet that affect carpet color art and industry and are effective factors of color application in carpet in this province. The present study is qualitative using library resources and interview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yazd carpet
  • Carpet
  • color