بررسی نقوش مقابر آجری دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

2 کارشناسی ارشد گرافیک دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران

3 دانشیار دانشگاه شاهد تهران- ایران

چکیده

ساخت و تزیین مقابر در اکثر مناطق ایران از گذشته تاکنون و براساس اعتقادات، باورها و شرایط اقلیمی و نوع مصالح بوم آورد رواج داشته است. در منطقه ی رودبند دزفول و در کنار ساحل رود دز با سازه‌ها و بقایای مقابری روبرو می‌شویم که نه فقط حاکی از قدمت و برجستگی‌های ویژه می‌باشند بلکه در هیچ جای ایران تاکنون مشابه آن دیده نشده است. ساخت و تزیین این گونه مقابر به احتمال زیاد متاثر از فنون غنی آجرکاری و کاشیکاری بومی (خوون چینی) می‌باشد. هدف این مقاله نیز در این راستا بررسی‌های اولیه و معرفی این گونه بقایا به شیوه ی توصیفی و در حد مقدور می‌باشد تا راه را برای تحقیقات گسترده تر در آینده هموارتر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and study of brick tombs in Dezful

نویسندگان [English]

  • Siamak Alizade 1
  • Sahar Salehi 2
  • Nezamodin Emamifar 3
1 Departman of Graphic, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
2 Departman of Graphics; Tehran Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Departman of Visual Arts, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

From past up to now, construction and decoration of tombs in different regions of Iran were implemented based on beliefs, views, climate condition and type of materials. In Khuzestan province, in a region called Roodband (i.e., river weir) of Dezful, near the bank of Dez River, we encounter structures and remnants of tombs that not only indicate the antiquity and particular prominence and projection but also, until now, is considered unique in Iran. Perhaps construction and decoration of these tombs are affected by rich skills of local brick and tile working that differentiate them from other tombs in Iran. Among other features of such tombs is their matching with the brick workings of the ancient monumentsin this city that draws attention. Also taking into account the fact that, so far, no scientific research has been conducted in this regard, this paper presents the features of such works of art for the first time for those interested in these subjects. The aim of this study is preliminary assessment and introduction of such works in a descriptive way and field observations in order to pave the way for, further research in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomb
  • brick tombs
  • Roodband cemetery
  • brick working