بررسی زمینه های ایده پردازی خلاق در تصویرسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- ایران

2 کارشناس ارشد تصویرسازی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- ایران

چکیده

بررسی عواملی که در بروز و بسط قوای خلاقه مؤثر واقع می شوند، خلق آثار بدیع و ماندگار هنری را با تکیه بر روش ها و ایده های نوین سازمان دهی می نمایند. عنصر خلاقیت، در نهاد افرادی که دارای شرایطی معمول و معقول می باشند قابلیت شکل گیری و پردازش است. خلاقیت در انسان ها فرایندی اکتسابی و امری بالقوه است. بررسی های روان شناختی بر این گفتار صحه می گذارند که جهت تقویت قوای خلاقه، کسب آگاهی و مهارت از طریق آموزش و همچنین به دست آوردن تجربه جهت تحقق این امر، اصلی لازم است. داشتن مؤلفه هایی چون ذوق، انگیزه، استعداد، تجربه، هوش و حافظه ی تصویری برای تمامی افراد ی که در حوزه های هنری فعالیت می کنند اگر چه لازم است، اما کافی نیست. در این بین وجود این عنصر در آثار هنرمندان تصویرگر بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا خروجی یک اثر تصویرسازانه به عنوان یک راوی بصری با طیف وسیعی از مخاطبین در سنین مختلف و ویژ گی های گوناگون در ارتباط خواهد بود. این ارتباط اگر با رویکردی مطالعه شده همراه باشد بی شک خاطره ای به یاد ماندنی را برای مخاطبین اثر به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش آمادگی و پرورش ذهن و قوای تخیل برای علاقه مندان به رشته ی تصویرسازی است. مطالعه این پژوهش می تواند به آنان کمک کند تا به تصورات و ایده های ذهنی خویش عینیت ببخشند و کاوش های بصری تازه ای را تجربه نمایند. در مطالعه و بررسی این پژوهش با استفاده از مستندات کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات و در موارد لازم از منابع اینترنتی بهره گرفته شده است. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که هنرمندان برای بروز ادراکات درونی خویش باید بستری مناسب جهت پرورش قوای خلاق و دانش ایده پردازی ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Paving the Way for Creative Idea in Illustration

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Fadavai 1
  • Masoomeh Etebarzadeh 2
1 Departman of Visual Art, facully of fine Arts,Tehran University,Tehran, Iran
2 Departman of illustration,Facully of fine Arts, Tehran University,Tehran, Iran
چکیده [English]

 Study of the factors that are affected by the expansion of creative powers organizes creation of new, eternal and permanent artistic works by relying upon modern ideas and methods. The element of creativity can be formed and processed in nature of the individuals who enjoy logical and wise conditions. To learn more about this, emergence of creativity is an acquired process and a potential affair in human beings. Psychological studies are a solid evidence of the said issue that obtaining awareness and skill through training and also attaining experience for materialization of this issue is a necessary and fundamental principle for improving creative power. Although elements such as taste, motivation, talent, experience, genius, and visual memory are necessary for all individuals who are active in artistic fields, thay are by no means enough. Accordingly, the existence of illustration is of paramount importance in works of illustrative artists, for, the output of an illustrative work as a visual narrative will have a direct relationship with wide spectrum of addressees in various ages and different specifications.
If this relationship is associated with a predefined approach, undoubtedly, an unforgettable and memorable event will be created for addressees of the work.
nurturing the mind and imagination power for the enthusiasts of illustration has been cited as the main objective of the research.
this research can help them (enthusiasts of illustration) visualize their mental ideas and imaginations and also experience new visual discoveries. Library and field methods have been used in this study for data collection from online resources, if necessary.
The results of this research show that artists, for emergence of their internal perceptions, should pave a suitable background for raising creative power and ideological knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Imagination
  • Idea and Illustration
-اسبورن، الکس اس (1384)، پرورش استعدادِ همگانیِ ابداع و خلاقیت، ترجمه حسن قاسم زاده، چاپ چهارم، تهران، انتشارات نیلوفر
- انابایل، ترزا.ام (1379)، « خلاقیت را چگونه از بین ببریم؟»، ترجمه حسین حسینیان زرنقی، ماهنامه تدبیر، شماره 103، تیر 1379، صص 42 تا 49
- براتوا، بابارا (1386)،"روح دوشان در خانه است (معرفی کتاب دنیای جادویی دوشان کالای)"، ترجمه نگین رمضان پور، ماهنامه کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 124 و 125، بهمن و اسفند 1386، صص 68 تا 70
- بوذری، علی (1391)،"فرشید مثقالی تصویر آفرین تجربه گرا" ماهنامه کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 180، مهر 1391، صص 103 تا 104
- تورنس، پال. ئی (1387)، استعداد و مهارت خلاقیت و راه های پرورش آن، ترجمه حسن قاسم زاده، چاپ چهارم، تهران، دنیای نو
- حسینی، افضل السادات (1385)، «خلاقیت چیست؟» دو ماهنامه بیناب، شماره 10، دی 1385، صص40 تا 47
- حسینی، افضل السادات (1388)، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، چاپ پنجم، مشهد، آستان قدس رضوی
- رابینز، استیفن. پی (1380)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها، کاربردها، جلد سوم، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، چاپ سوم، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی
- قایینی، زهره (1390)، تصویرسازی کتاب های کودکان تاریخ، تعریف ها و گونه ها، چاپ اول، تهران، نشر موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
- کریمیان، حسین (1383)،» خلاقیت (1)» ماهنامه معرفت، شماره 84، آذر 1383، صص 80 تا 88
- مک لئود، فیونا؛ تامسون، ریچارد (1388)، خلاقیت و نوآوری در همه حال: روش ایده پردازی کاربردی و اجرای آن ها، تهران، نشر آسیم
- نیرومند، محمد حسین (1391)، دستورالعمل های فیل آبی برای ایده یابی، چاپ دوم، تهران، فرهنگسرای میر دشتی
- www.danilloff-art.it
- http://cizgilimasallar.blogspot.da