بررسی تطبیقی مجسمه های پیکرسازانه ایوان پنی و ران موئک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران- ایران

2 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- ایران

چکیده

انسان در طول تاریخ هنر، همواره موجودی است که می‌سازد و ساخته می‌شود. شیوه‌های نگاه به بدن انسان در ادوار مختلف شکل ویژه‌ای به خود گرفته‌است. با بررسی تاریخ هنر و آثار هنری می‌توان دریافت که موضوع بدن انسان به شیوه‌های متفاوت مطرح شده و مورد توجه هنرمندان واقع می‌شود. مقایسه و تطبیق آثار هنری یک دوره، خصوصیات نهفته در آثار و تنوع دیدگاه هنرمندان به موضوعی واحد را آشکار می‌سازد. در عین حال با وجود تنوع در بیان‌های هنری مختلف، شاهد اشتراکات و شباهت‌هایی بین آثار هنری نیز می‌باشیم. مقاله‌ی حاضر، مقایسه‌ی تطبیقی مجسمه‌های پیکرساز دو مجسمه‌ساز معاصر، ایوان پنی و ران موئک است که با استفاده از موضوع بدن انسان، با نگاهی نو، مفهوم را که دغدغه‌ی هنر معاصر است، در آثارشان گسترش داده‌اند. پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که دو هنرمند مذکور برای خلق آثار پیکرنگار جدید از چه شیوه‌ها و شاخصه‌هایی استفاده کرده‌اند و تفاوت‌ها و شباهت‌های شیوه‌ی این دو هنرمند چیست؟ در این نوشتار ضمن معرفی این دو هنرمند، شاخصه‌های مجسمه‌سازی این هنرمندان بررسی و تفاوت‌ها و شباهت‌های شیوه‌ی کارشان مورد مطالعه و مقایسه واقع شده‌است و در انتها به نظر می‌رسد که هر دو هنرمند برای دست‌یابی به مفهوم مورد نظر خود، با حذف، اضافه و یا تغییر در ویژگی‌های شناسا برای بیننده، آثارشان را خلق می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of figurative statues of Evan Penny and Ron Mueck

نویسندگان [English]

  • Neda Mohammadi 1
  • Adham Zargham 2
1 Departman of painting, Faculty of Visual Art, Tehran University, Tehran, Iran
2 Departman of painting, Faculty of Visual Art, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Throughout the history of art, human has been a creature that always has created and has been created. How human body is viewed in different periods carries an especial concept. By assessing the history of art and artworks, it can be understood that human body is presented and taken into account by artists in different ways. Comparing the artworks of one period clarifies the hidden features in the works and diversity of views of artists to one single subject. Meanwhile, though there is diversity in different artistic expressions, commonalities and similarities can be seen among artworks.The present research is a comparative study of figurative statues of two contemporary sculptors i.e., Evan Penny and Ron Mueck. by using the subject of human body with a new vision, these two artists expand meaning that is the concern of the modern art in their works. The present study aims at finding out the methods and indicators that the two artists used to create their figurative works and the similarities and differences in the method of them. In this study along with introducing these two artists, their sculpture indicators and thesimilarities and differences in their method of working are studied and compared. At the end, it seems that in order to achieve the intended meaning, both artists created their works by omitting, adding and changing the identified features for the viewer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary art
  • figurative statues
  • Evan Penny
  • Ron Mueck
  • Comparative Study