تنوع نقوش اسلیمی روکوکویی در مبلمان دوره ناصری ( مطالعه موردی: تزئینات مبلمانِ باغ عفیف آباد و نارنجستان شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نقاشی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه هنر و معماری دانشگاه هنر دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

اصطلاح  هنر مدرنِ ایران که از اواخر دوره ناصری کاربرد یافت، در بسیاری از شاخه  های هنر ترکیب هایی تلفیقی از نقوش اروپایی با عناصر تزئینی هنر ایران را به ارمغان آورد. با ریشه یابی نقوش تزئینی به کار گرفته شده در طراحی مبلمان دوره قاجارِ دوم، می-توان تحلیلی بر تنوع  نقوش اسلیمی- روکوکو فرانسه داشت و  عوامل شکل گیری طرح های التقاطی را شناسایی کرد. این مقاله بر این فرضیه تاکید دارد که طراحی و ابداع ِنقوشِ تزئینیِ مبلمانِ عصرِ ناصری، تلفیقی از نقوش اشرافی روکوکو با نقشینه های اسلیمی است. این تزئینات اگر چه ترکیبی از نقشینه های غیر بومی است ولی در درون خود هویتی ایرانی دارد. زیرا اسلیمی که اصولاً از فرهنگ و هنر ایرانِ اسلامی در روکوکو فرانسه کاربرد یافته بود، در دوره قاجار دوم به اسمِ تجددخواهیِ اشراف گرا، با تلفیقی مختصر، به هنر ایرانی بازگشت. مطالعه موردی این تحقیق مقایسه تزئینات و نقوش اسلیمی- روکوکویی، با  مبلمان "باغ عفیف آباد" و "نارنجستان قوام" در شیراز است.  روش تحقیق این مقاله تحلیلی تطبیقی بوده و تلاش شده تا مباحث در جداولی جداگانه طبقه بندی، توصیف و تحلیل شود. اطلاعات و داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Variety of Arabesque-Rococo Patterns Applied in Naseri Furniture in Iran A Case Study: Decorations of Furniture in Bagh-e-Afifabad and in Narenjestan of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Parisa Shad Qhazvini 1
  • Sima Pak Seresht Esmaeeli 2
  • Farimah Fatemi 3
1 Departman of Painting, Al-Zahra University,Tehran,Iran
2 Departman of Graphics of Centeral Tehran Islamic Azad university, Iran
3 Departman of Art Studies; Al-Zahra University ,Tehran, Iran
چکیده [English]

The term modern Iranian art, coming to the fore from the late Naseri era, refers to an integration of European patterns into decorative elements of the Persian art represented in a wide variety of art forms. When the roots of decorative patterns applied in the furniture of the second Qajar era are examined, one faces a variety of arabesque and French rococo patterns. As such, the elements of forming integrated patterns can be identified. This study hypothesizes that applying the innovative patterns in the second Qajar era furniture is in fact the fruit of integration of aristocratic rococo patterns into arabesque ones. Although such decorations consist of certain non-native patterns, they convey a Persian identity in essence. In a sense, the French rococo patterns influenced by arabesque patterns, originally Islamic-Persian art forms, appeared in the Iranian art in the second Qajar era tinged with slight modifications under the name of aristocratic modernism. In the present research, the arabesque-rococo decorations and patterns applied in the furniture of Bagh-e-Afifabad and in Narenjestan of Shiraz were compared. The cases were analyzed comparatively the results of which, classified and described, were tabulated. The data were mainly collected based on library souce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • decorative patterns
  • arabesque-rococo furniture
  • Naseri era
  • Qajar artrces