بررسی و تحلیل آثار مهران مهاجر عکاس معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران*

2 کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران **

چکیده

به اعتقاد کارشناسان عکاسی، "مهران مهاجر" عکاسی است که از توان رسانه عکاسی چون سرراستی و حتی سردستی چون اسنپ‌شات به خوبی استفاده می‌کند. آثار وی توأمان دارای دو رویکرد، مستندنگاری و نیز دلبستگی ­های فرمالیستی است که این دو رویکرد در آثار "مهران مهاجر" قابل بررسی و تحلیل است. مجموع ویژگی‌های آثار مهران مهاجر، دست‌کم در حوضۀ عکاسی، حاکی آثاری منحصر به­ فرد است و کمتر کسی توانسته مانند این هنرمند هم­ زمان به این نوع نگاه بپردازد. از این‌رو می‌توان با تأثیرپذیری از مجموعه آثار این هنرمند، به شناخت بهتری از روند شکل‌گیری نگاه خلاقانه‌ی این هنرمند عکاس دست یافت. مسألۀ این مقاله، کشف بیان هنری در عکس­ های مهاجر است که با عناصری ویژه به بیانی خاص می­ رسد. مهران مهاجر، سعی بر وارد کردن فهم زبان‌شناسانه در بازنمایی عکس را داشته است. به عبارتی آثارش پلی است میان زبان‌شناسی و عکاسی. مهاجر عکاسی را به عنوان قالب بیانی تجسمی برای بازگویی پیام خود به مخاطب به خدمت گرفته است. هدف این مقاله شناخت شیوه‌های بیان در هنر عکاسی با به­ کارگیری امکانات زبان­ شناختی است. این مقاله رویکردی کیفی دارد و به شیوۀ توصیفی تحلیلی ارائه می شود. اطلاعات این مقاله برآمده از منابع کتابخانه­ ای و مطالعات اسناد و عکس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the works of Mehran Mohajer: A contemporary photographer

نویسندگان [English]

  • Ahad Ravanjo 1
  • Maysam Asadi Ardley 2
1 1.Assistant Professor, Department of Graphics, Faculty of Art, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 MA, Arts Research, Faculty of Art, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Photography experts believe that Mehran Mohajer is a photographer who makes good use of the power of photography media, such as straightforwardness and even spontaneity (i.e., snapshots). He utilizes two approaches in his works, including documentary writing and formalistic attachments, both of which can be studied in Mehran Mohajer's works. All of the features of Mohajer's works at least in the field of photography represent unique works, and no one has been able to apply this method simultaneously. Therefore, it is possible to gain a better understanding of this artist's creative look by investigating his collection of works. This study aimed to discover the artistic expression in Mohajer’s photographs that reaches a specific expression with specific elements. To this end, it was attempted to identify the modes of expression in photography using linguistic possibilities. Since there is a dearth of research on criticizing Mehran Mohajer's works, the literature on the topic was investigated in this study. The article entitled "Investigation of the Importance of Semiotics (Semantic Implications) in Conceptual Photographs" by "Freshteh Dianat" (2017) addressed the role and position of photography as one of the fundamental and expressive elements of conceptual art. This study seeks to highlight the role of semantic implications in conceptual art by evaluation and analyses of the position of semantics in conceptual photographs based on Pierce's theory. Therefore, the main question is: what position does the photograph have in the semantic implications of conceptual art?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehran Mohajer
  • Artworks
  • Photography