بررسی پوشش پیکره‌ها در دیوارنگاره‌های سردر بازار قیصریۀ اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر، دانشگاه علم و هنر یزد-واحد اردکان، ایران

2 استادیار گروه هنر، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد نجف آّباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

در گنجینه­ ی هنر ایران، آثار کم‌نشان یا بی‌نشان بسیاری وجود دارد که  به جهت این­که انتقال دهندۀ فرهنگ پیشینیان هستند، دارای اعتبار و ارزشی ویژه‌اند. یکی از این آثار مجموعه دیوارنگاری‌های صفوی بازار قیصریه­ ی اصفهان است. دیوارنگاره­ های سردر بازار قیصریه­ ی اصفهان بازتاب دهنده­ ی پوشش رزم و شکار آن دوره از مردم ایران و پوشش برخی از زنان و مردان اروپائی هم عصر است.  این مجموعه آثار به دو بخش ایرانی و اروپایی تقسیم شده است. پوشش ایرانی سمت راست و در بالای سردر و پوشش اروپائی در سمت چپ‌است. از آن­ جاکه این دیوارنگاری‌های معاصر هم بوده‌اند، مسأله این تحقیق به طور مشخص، شناخت تشابه و تمایزهای دیوارنگاری های بخش اروپایی و ایرانی این  مجموعه آثار است. هدف این پژوهش شناخت بهتر گنجینه‌های هنری ایران است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ­ای و مشاهدۀ تصاویرگردآوری شده، و به شیوۀ تحلیلی- توصیفی تهیه و تنظیم شده است. در نتایج این پژوهش مشخص شد که پوشش ایرانیان در نگاره ­ها تنوع رنگی زیادی دارد اما شکل کلی لباس صفویان بسیار به یکدیگر شبیه است. در بخش پوشش اروپایی تنوع زیادی در مورد شکل لباس دیده می­شود اما تنوع رنگ در میان آن­ ها کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Clothing of Figures in the Wall Paintings of Esfahan’s Kaisariyeh Market

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Chavoshi Najafabadi 1
  • s. ali mojabi 2
1 MA in Textile Design, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning,yazd Art University, Ardakan, Iran
2 Assistant Professor, Art Department, Faculty of Art, Architecture and Urban Planning, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present article aimed to investigate the clothing style of figures depicted on Isfahan's Kaisariyeh market entrance and study the design and color of these images. Various books and articles have been published on the historical and architectural background of Isfahan's Kaisariyeh market; nonetheless, there is a paucity of information on the wall paintings of this market.The exciting information presents the type of these paintings and their implementation. For instance, Shahabinejad et al. (2012), in his article entitled: "The perspective of Naghsh-e Jahan Square in Isfahan: values and Problems," studied this artwork and its visual, functional, and suggestive merits; however, the paintings depicted on the entrance have not been taken into account.Moreover, Ishaqi (2014) in his master's thesis entitled "Designing a Business-Recreational Center in Tehran District 4, Considering Architectural Impact on Increasing Efficiency" has used traditional markets, such as Isfahan's Kaisariyeh market, to design and create commercial venues. Tofangsaz (2014) in his master's thesis entitled "Revival of the dock of the mint complex of Isfahan's Kaisariyeh market" has studies the mint of this market and its revival. To the best of our knowledge, no study has been conducted on the garments of figures depicted on wall paintings of Kaisariyeh market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Safavid
  • Kaisariyeh Market
  • Wall Painting
  • Clothing