پژوهشی در طرح‌ها و نقشه‌های قالی فراهان با تأکید بر تولیدات فراهان کارپت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

فراهان، یکی از قطب­ های برجستۀ قالی ایران است که از نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی با تولید قالی­ های نفیس به شهرت جهانی رسید. نمود این شهرت، قالی­ های ساروق است که یکی از مهم ­ترین کانون­ های بافندگی فراهان است. شاخص ­های کیفی زیباشناختی(طرح و نقش و رنگ) و فن ­شناختی(ریسندگی، رنگرزی، بافت و پرداخت) قالی فراهان به­ گونه ­ای بود که جامعۀ غربی برای دسترسی بیش­تر به آن، بسیاری از تجار و شرکت­ های خارجی به قصد تولید و صادرات آن در سلطان­ آباد متمرکز شدند. امروزه بسیاری از قالی­ های فراهان در موزه­ ها و مجموعه­ های جهانی نگه داری می ­شوند. فراهان کارپت، مجموعه ­ای برجسته در تولید قالی فراهان با شش دهه سابقه است که به­ صورت ضابطه ­­مند و ساختارمند محصولاتی با رویکردی جدید و آگاهانه و هدف­مند را به مقصد بازارهای داخلی و خارجی تولید و عرضه می­ کند. از این رهگذر قالی­ های تولیدی فراهان کارپت با دو نگرش مدرن و امروزی و سنتی(البته با تغییرات بنیادین در ساختارهای زیباشناختی شامل طرح، نقشه و رنگ و فن­ شناختی شامل پشم دستریس، رنگرزی گیاهی، بافت کیفی)، بافته می­ شود. این مقاله بر آن است تا ضمن مطالعه، تحلیل و معرفی مکتب قالی ­بافی فراهان و نمونه ­هایی از قالی ­های قدیمی فراهان، به معرفی مجموعه فراهان کارپت(تولید قالی­ های فراهان)، بپردازد. مقالۀ حاضر از نوع بنیادین و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و گردآوری داده ­ها توأمان به ­صورت میدانی و کتابخانه ­ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farahan Carpet Designs and Patterns with a Focus on Farahan Carpet Products

نویسنده [English]

  • Mohammad Afrough
Assistant Professor, Carpet Department, Faculty of Art, Arak University, Iran.
چکیده [English]

Markazi province is one of the long-standing centers of Iranian carpet weaving. Farahan is a large area of ​​Markazi province that includes more than 200 villages and weaving centers. Sarough, as a prominent Iranian carpet brand, is one of the most important centers of carpet weaving in Farahan. Farahan carpet, which has been the origination and the first carpet of Markazi province, began to grow, develop, and flourish in the middle of the Qajar period due to the presence of Tabriz merchants and then the establishment of foreign companies in Sultanabad. It was at this time that Farahan Carpet found its true identity with the help of a coherent and coordinated management and exemplary quality of production.Currently, Farahan and Sarough carpets are presented in the most prestigious museums, collections, and galleries around the world. The quality of weaving, brightness and sparkle of colors, and beautiful and varied patterns (which are the result of the attitude, taste, talent, and imagination of Iranian designer artists) have made them unique. As a result, during the ups and downs of economics and art caused by global challenges, they have always been interesting, as components of identity and quality, for the manufacturers in all eras, especially the recent decades.
Farahan Carpet Company is one of the most prominent manufacturers of Farahan carpet, which has been working in this field for almost six decades. This company is based on indigenous, national, and transnational standards and consciously follows a purpose. It examines the needs of the market and the customers in order to offer coherent products with two traditional and modern approaches. The destination and target markets of most of these products include the United States, Europe, and the Far East. In Farahan Carpet, all the steps and production processes from the beginning to the end are performed under the supervision of the company's managers and experts. The lack of resources in the field of Farahan carpets highlights the need for this research.
In sources which briefly refer the carpets of Markazi province and its subordinate cities and villages, such as "Persian carpet" (Edwards, 1989), "Persian carpets" (Hangeldin, 1996), "Ghalin” (Sabahi, 2014), “Study of Persian Carpet” (Jouleh, 2011), and “Golden Sunset of Sarough Carpet” (Sooresrafil, 1993), there have also been some brief and general references to Farahan carpet and its villages, such as Sarough. In addition, in recent years, studies have been conducted on the carpets of Markazi province (Arak, Farahan, Sarough and Jirya), namely "review, analysis, and introduction of native and original designs and patterns of Arak Carpet weaving school (Sultanabad)" (Afroogh, 2017) and "Study, analysis, and introduction of new and imported (adapted) designs and patterns in the contemporary carpets of Arak (Sultanabad)” (Afrough, 2018). The present study aimed to introduce the Farahan carpet-weaving school and the design and patterns of its carpets in order to study, investigate, and introduce the Farahan Carpet company and its products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arak
  • Carpet
  • Color
  • Design and pattern
  • Sultanabad
- دهگان، ابراهیم (1383). تاریخ اراک. تهران: نشر زرین و سیمین.
- صباحی، طاهر (1393). قالین (چکیده‌ای از تاریخ و هنر قالی‌بافی مشرق زمین). تهران: انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا.
- مهرالزمان، نوبان (1376). نام مکان‌های جغرافیایی در بستر زمان. تهران: انتشارات ما.
- هانگلدین، آرمن (1375). قالی‌های ایرانی. ترجمه اصغر کریمی. تهران: انتشارات فرهنگ‌سرای یساولی.
- www.esalerugs.com
- www.pinterest.com
- www.carpetmode.com
- www.thpix.com
- www.teppich-thomas.de 
- www.1stdibs.com
- دهگان، ابراهیم (1383). تاریخ اراک. تهران: نشر زرین و سیمین.
- صباحی، طاهر (1393). قالین (چکیده‌ای از تاریخ و هنر قالی‌بافی مشرق زمین). تهران: انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا.
- مهرالزمان، نوبان (1376). نام مکان‌های جغرافیایی در بستر زمان. تهران: انتشارات ما.
- هانگلدین، آرمن (1375). قالی‌های ایرانی. ترجمه اصغر کریمی. تهران: انتشارات فرهنگ‌سرای یساولی.
- www.esalerugs.com
- www.pinterest.com
- www.carpetmode.com
- www.thpix.com
- www.teppich-thomas.de 
- www.1stdibs.com