تحلیل مؤلفه های زمان و مکان در آشنایی زدایی از آثار طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده فنی و حرفه ای دکترشریعتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش که به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با هدف شناخت مؤلفه­ های زمان و مکان در آثار طراحان برجستۀ گرافیک و کاربرد آن در طراحی گرافیک انجام پذیرفته، تلاش شده تا با مطالعه و بررسی آثار گفته شده، به این پرسش پاسخ داده شود که؛ آشنایی­ زدایی، زمانی و مکانی در طراحی گرافیک چگونه  امکان پذیر است؟  در این پژوهش پس از بررسی مؤلفه­ های زمان و مکان در آثار طراحان به‌نام گرافیک و همچنین آثاری که در مسابقات مقام کسب کرده­اند این نتیجه حاصل شد که آشنایی­ زدایی از مکان تنها محدود به نامتعارف بودن مکان ارائۀ اثر نیست و با اضافه کردن نقاط گریز متعدد و بررسی اثر از وجوه مختلف، همچنین ایجاد تغییر در مختصات مکان نیز امکان پذیر است. هنرمند با آشنایی­ زدایی از مؤلفۀ زمان معماهای هدف­مند تولید می­ کند و با اشارۀ غیرمستقیم به هدف مورد نظر خود، تصاویری شگفت و متحیر کننده می ­آفریند این شیوه می­ تواند شیوه­ ای اصیل، مؤثر و موفق در طراحی گرافیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the components of time and space in defamiliarizing graphic design works

نویسنده [English]

  • Erfane Esmaeili
Member Faculty of Art, Shariati Technical and Vocational School, Tehran, Iran
چکیده [English]

Defamiliarization is one of the novel techniques for the presentation of new forms in an attempt to achieve a stronger effect in some fields, including visual arts. This concept is usually formed by presenting or creating new artwork and depends on such components as time and space, imitation and habits, rules, and traditions. The current study which was conducted with the aim of recognizing the components of time and space in the works of some prominent graphic designers and its application in graphic design. It was attempted to answer the following question: How can we defamiliarize graphic design works? Information and library databases constituted the source of the present descriptive-analytical study. In this regard, "Shafiei Kadkani" elaborates on the position of this approach in literature in an article entitled "Defamiliarization" in  2012. He is of the belief that all innovations in the field of literature and art are related to the concept of defamiliarization, except in very exceptional and rare cases. Moreover, in 2019, "Mohammad Khazaei" and "Erafaneh Ismaili" in an article entitled "Understanding the concept of defamiliarization in Michal Batory's posters" provided a detailed study of defamiliarization in works of this artist and also defamiliarization techniques in graphic design including visual arrays.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defamiliarization
  • Graphic Design
  • Defamiliarization components
  • Time
  • Space