درس‌ آموخته‌هایی از استودیوهای مجازی دیزاین در زمان شیوع COVID 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پروفسور حسابی تفرش، ایران

2 پژوهشگر، دانشکده آموزش، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا

چکیده

بیان مسئله: آموزش طراحی متکی به فرآیندهای پویا، مشارکتی و خلاق است. فارغ از در نظر گرفتن تفاوت‌های ذاتی رشته‌های علوم انسانی، مهندسی و یا دیگر رشته‌ها با رشته‌های هنر و دیزاین، پلتفرم‌های مناسب کلاس‌های معلم‌محور، فاقد توانایی‌های مناسب برای ایجاد فرآیندهای پویا و خلاق هستند. این چالشی است برای آموزش مجازی درس‌های عملی، کارگاهی و طراحی که نیاز به فضاهایی استودیویی دارند.
هدف: به اشتراک‌گذاری درس‌آموخته‌ها در به کارگیری ابزار و راهکارهای موازی برای بازگرداندن فرآیندهای یادگیری پویا، مشارکتی و خلاق به کلاس‌های استودیوی طراحی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و با روش تحقیق مبتنی بر طراحی (DBR) انجام شده است. این روش تحقیق با دربرگرفتن چرخه‌های تکرارشوندۀ طراحی، ارزیابی، طراحی مجدد، مناسب تحقیق حاضر شناخته شد.
یافته‌ها: تم‌های به دست آمده شامل امکان کار گروهی، چندرسانه‌ای بودن، مدیریت زمان توسط دانشجو با تمرکز و بهره‌وری، مشاهدۀ فرآیند یادگیری و تفکر با امکان اصلاح و بهبود، و نیاز سواد دیجیتال با کدهای مستخرج از داده‌ها به عنوان واحد تجزیه و تحلیل در روش کیفی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این مقاله درس‌آموخته‌ها از دو استودیوی مجازی طراحی متفاوت، هر دو با استفاده از پلتفرم پدلت مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lessons learned from digital design studios during the outbreak of COVID19

نویسندگان [English]

  • Suzan Habib 1
  • Serveh Naghshbandi 2
1 Assistant Professor of Department of Architecture, Tafresh Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran
2 Faculty of Education, University of British Columbia, Vancouver, Canada
چکیده [English]

Problem definition: The design training relies on dynamic, collaborative and creative processes. Regardless of the inherent differences between the humanities, engineering and/or other fields with the art and design disciplines, the teacher-centered classroom platforms do not have the proper facilities in order to provide dynamic and creative processes. This serves as a challenge for the virtual training of practical, workshop and design courses which require studio spaces.
Objective: The present study aims to share the lessons learned in using parallel tools and strategies in order to bring dynamic, collaborative and creative learning pro
cesses to the design studio classes.
Research method: The current research is a qualitative type and has been conducted by design-based research (DBR) method. This research method has been found to be appropriate for the present study due to the inclusion of repetitive cycles of the design, evaluation and redesign.
Resulte: The obtained themes including the possibility of teamwork, being multimedia, time management by the student with focus and productivity, observation of the learning and thinking process with the possibility of correction and improvement, and the need for digital literacy with codes extracted from data as the analysis unit were used in the qualitative method of the research. In this paper, lessons learned from two different virtual design studios have been examined using Padlet platform.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design studio
  • Virtual design training
  • Design-based research method
  • Digital assistive devices