تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پیکره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران

چکیده

بیان مسئله: نشریات علمی که روزآمدترین پژوهش‌ها را منتشر می‌کنند، مانند هر چیز دیگر نیاز به ارزیابی و سنجش از جهات مختلف دارند. مجله پیکره یکی از نشریات علمی است که تاکنون (زمان انجام پژوهش) حدود۲۳ شماره و تعداد ۱۲۵ مقاله آن منتشرشده است. در این پژوهش، چیستی میزان مشارکت نویسندگان پژوهش‌های گروهی؛ روش پژوهش مورد استفاده در مقالات؛ تعداد کل و میانگین استنادها در هر مقاله؛ میزان استناد به کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی؛ وضعیت زبانی و میزان روزآمدی استنادها؛ پرکارترین نویسنده در میان نویسندگان منابع مقالات و پراستنادترین منابع مورد استناد نویسندگان مقالات این مجله از سؤالاتی است که در این پژوهش به آن پاسخ داده می‌شود.
هدف: تحلیل محتوایی و استنادی مقالات منتشر شده در مجله علمی پیکره و نتایج آن به‌منظور قیاس با مجلات روز دنیا و ارتقاء جایگاه این مجله، هدف اصلی این پژوهش است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیل استنادی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار راور-ماتریس و اکسل استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل ۲۳ شماره از فصلنامه پیکره که نمونه آماری آن شامل ۱۲۵ مقاله موجود در این شماره‌های فصلنامه است.
یافته‌ها: از میان ۱۲۵ مقالة بررسی شده ۴۴ مقاله با یک مؤلف و ۸۱ مقاله با دو یا بیش از دو مؤلف بود و بیشترین روش استفاده شده با ۸۲ درصد روش توصیفی تحلیلی است. مجموع استنادهای ۲۳ شمارة این نشریه ۲۴۸۲ استناد و میانگین آن برای هر مقاله ۲۰ استناد بوده است. طبق یافته‌های پژوهش، در بین منابع اطلاعاتی، کتاب‌ها با ۶۴ درصد استناد بیش از سایر منابع مورد استناد قرار گرفته و منابع با زبان فارسی با ۷۲ درصد بالاتر از منابع لاتین بوده است. در بررسی روز‌آمدی منابع استفاده شده ۳۸ درصد منابع قدیمی بوده‌اند. در بین نویسندگان، به آثار رویین پاکباز، محمد خزایی، مهناز شایسته‌فر و علی‌اکبر دهخدا بیشترین استناد صورت گرفته است. همچنین کتاب‌های دایره‌المعارف هنر، لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ مصور نمادهای سنتی پراستنادترین‌ها در میان کتاب‌های مورد استفاده بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content and Citation Analysis of Articles in Paykareh Scientific Quarterly

نویسنده [English]

  • Elham Abdolahpour
Department of Science and Knowledge, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Problem Definition: Scientific journals that publish the most up-to-date research, like everything else, need to be evaluated from different dimensions. Paykareh Quarterly is one of the scientific journals that has published about 23 issues and 125 articles so far (up to the present research). The present study addresses the following issues: The level of participation of group research authors; Research method used in articles; Total number and the average of citations per article; Citation of books, journals, dissertations, and other sources of information; Language status and update rate of citations; The most prolific author among the authors of article sources; The most references cited by the authors of the articles in this journal.
Objective: The primary purpose of this research is to analyze the content and citations of the articles published in the Paykareh scientific journal and compare the results with the current world journals to promote the status of the present journal.
Research Method: The research method is citation analysis, and Rover-Matrix and Excel software have been used to analyze the data. The statistical population includes 23 issues of Paykareh quarterly, the statistical sample of which contains 125 articles selected from these quarterly issues.
Results: Out of 125 articles reviewed, 44 articles were written by one author, and 81 articles were produced by two or more authors. The most used method (82%) is the descriptive-analytical method. The total number of citations in 23 issues of this publication was 2482, and its citation average for each article was 20. According to the research findings, among the information sources, books with 64% citations were cited more than other sources, and Persian language sources were 72% higher than Latin sources. Concerning the recency of the sources, 38% were related to the outdated. Among the authors, the works of Ruyin Pakbaz, Mohammad Khazaei, Mahnaz Shayestehfar, and Ali Akbar Dehkhoda have been cited the most. Also, the encyclopedia of art books, Dehkhoda dictionary, and Fargang-e Mosavar (illustrated dictionary) have been the traditional symbols of most cited books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Content Analysis
  • Articles
  • Paykareh Quarterly
- ابوالفتحی ممتاز، یداله، دلبری، احمد، صحاف، رباب، روستایی، شهلا، حسینی، راضیه سادات و رامشینی، مریم. (۱۳۹۶). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی سالمندی ایران ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴. مجله سالمند، ۱۲(۲)، صص. ۲۰۸-۲۱۹.
- امیری، علی و ارمکان، سید احمد. (۱۳۹۹). تحلیل محتوای پژوهش‌های حوزه حسابرسی در فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری. فصلنامه رویکرد‌های پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، ۴(۴۲)، صص. ۱۳۶-۱۴۹.
- توکلی‌زاده راوری، محمد. (1392). راور-ماتریس: نرم افزار ایجاد ماتریس هم رخدادی (نسخه رایگان اول)[نرم افزار رایانه]. یزد: دانشگاه یزد.
- دالوند، معصومه و آگاه، همیرا. (۱۳۹۷). تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علمی-پژوهشی اقیانوس‌شناسی. مجله علم سنجی کاسپین، ۵(۲)، صص. ۷-۱۵.
- زارعی، عیسی و صدیقی، زهرا. (۱۳۹۲). تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (شماره ۱۳-۳۴) بین سال‌های 1387 تا 1392. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۰(۳۵)، صص. ۱۹۳-۲۱۰.
- حسنی، غلامرضا. (۱۳۹۸). تحلیل محتوای کاربرگ‌های ارزیابی کیفیت مقالات در مجلات علمی پژوهشی هنر. نگره، (۵۱)، صص. ۱۰۱-۱۱۱.
- حمدی‌پور، افشین، امی، معصومه و زوارقی، رسول. (۱۳۹۸). تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهش‌های نوین روانشناختی از آغاز انتشار (۱۳۸۵) تا سال ۱۳۹۴. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، ۱۴(۵۳)، صص. ۱۰۷-۱۲۹.
- رضانیا، درنا، مقنی‌پور، مجیدرضا و ظفرمند، سید رضا. (۱۴۰۰). تحلیل محتوای مقالات فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری (۱۳۹۱-۱۳۹۸) بر مبنای الگوی مشارکت نویسندگان و ویژگی‌های روش‌شناسی، استنادی و عملکردی مقالات. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، ۷(۲۸)، صص. ۱۶۱-۱۹۲.
- ریاحی‌نیا، نصرت و نوابی نژاد، شکوه. (۱۳۹۰). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه تحقیقات زنان. تحقیقات زنان، ۵(۱).
- سلیمانی، توران، اسدزاده، فیروزه، دباغ فکری، سمانه و قمیصی، ژینوس. (۱۳۹۸). تحلیل محتوای مقالات منتشر شده در مجله علمی پژوهشی سلامت و مراقبت. مطالعات علوم تربیتی و روانشناسی، ۵(۲)، صص. ۲۴۹-۲۵۷.
- صمدی، لاله، ناخدا، مریم، نوروزی چاکلی، عبدالرضا و اسدی، سعید. (۱۳۹۷). استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزة هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 10(۲۳)، صص. ۷۷-۹۴.
- علیپور، شیوا، بابائی، محمدمهدی، عباسی، محمد و داودی، حسین. (۱۳۹۷). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی. فصلنامه تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴(۴۹)، صص. ۸۵-۱۱۷.
- فیزابی، بهمن، سامانیان، ساسان و حاجی‌محمدی، اصغر. (1398). بررسی توصیفی مقالات تطبیقی در نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق) از سال 1390 تا 1396 شمسی. هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، ۲۴(۳)، صص. 115-122.
- میرزایی، عبداله. (1397). تحلیل محتوای مقالات 30 شماره نخست دوفصلنامه علمی-پژوهشی گلجام. گلجام، ۱(۳۳)، صص. 181ص-164.
- نوبخت، مریم و نوبخت، یونس. (۱۴۰۰). بررسی جریان دانشی و محتوایی مقالات مجلۀ دانش حسابداری از ابتدای انتشار تا پایان سال ۱۳۹۸. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، ۷(۲۶)، صص. ۵۱-۷۳.
- همایی، بهروز، سلیمانی، راضیه و افشار، ابراهیم. (۱۳۹۰). تحلیل استنادی مقالات فصلنامۀ علمی پژوهشی معرفت فلسفی (شماره‌های ۳۰-۱). پژوهش، ۳(۱)، صص. ۱۷۵-۱۹۴.