دوره و شماره: دوره 11، شماره 28، شهریور 1401 
بازتاب مذهب، تاریخ، سیاست و فرهنگ ایرانی در فالنامه قطب‌شاهیان دکن

صفحه 39-52

10.22055/pyk.2022.17697

الهام عصار کاشانی؛ محمد معین الدینی؛ آزاده اولیائی شاد


بازخوانی نظریۀ وانمودگی بودریار در عکس‌های آزاده اخلاقی

صفحه 84-96

10.22055/pyk.2022.17698

ریحانه تقی یاری؛ حسین اردلانی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی