دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، مهر 1402 
بازتاب مؤلفه‌های «فلسفی ملاصدرا» در زیبایی‌های محتوایی و صوری آثار نقاشی «مکتب اصفهان»

صفحه 51-66

10.22055/pyk.2023.18469

حسن رزمخواه؛ افسانه ناظری؛ مهدی حسینی؛ اصغر جوانی؛ سید مهدی امام جمعه