درباره نشریه

مجله پیکره از انتشارات دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز است که نخستین شماره آن سال 1391 منتشر شده است. هدف این مجله، انتشار پژوهش‌های علمی، کاربردی  و  نظری حوزه هنر و تاریخ، به ویژه هنرهای تجسمی است. مجله پیکره نخست به صورت دو  فصل‌نامه منتشر می‌شده که  از ابتدای سال 1398 به صورت فصل نامه انتشار یافته است. و شماره مجوز پیکره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 86147 مورخ 98/10/30 است.