پرسش‌های متداول

آیا مقالات از طریق سامانه داوری می شوند؟

بله. تمام مراحل ارسال، بررسی، داوری انتشار مقالات از طریق سامانه نشریات انجام می شود

دوره تناوبی مجله به چه صورتی است؟

مجله پیکره در سال چهار شماره منتشر می شود

چگونگی ارسال مقاله به مجله؟


لطفا مقاله خود را از طریق سامانه مجله ما ارسال کنید. ارسال الکترونیکی بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش زمان  بررسی ویرایش می شود و زمان انتشار  را کوتاه می کند. لطفاً "ارسال مقاله" را در صفحه اصلی مجله کلیک کنید. پیوند "ارسال مقاله جدید" شما را مستقیماً به سیستم ارسال شده توسط مجله هدایت می کند.

می خواهم درباره روند داوری و انتشار مجله اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

لطفاً راهنمای  نویسندگان و بخش خط مشی مجله را مرور کنید

روندداوری کامل مقالات چقدر زمان می برد؟


روند داوری  ۲-۴ هفته  از تأیید پست الکترونیکی ارسال شده ه طول می کشد.

می خواهم مقاله ای را به مجله شما ارسال کنم. آیا در محدوده موضوعی مجله قرار می گیرد؟از فهرست "اهداف و حوزه" مجله در وب سایت بازدید کنید. اگر در مورد مناسب بودن مطمئن نیستید ، به سردبیر در  j.paykareh@gmail.com   jpaykareh@scu.ac.ir  بنویسید

آیا "راهنما و تعهدات نویسندگان " ویژه مجله وجود دارد؟

لطفاً از فهرست "راهنمای نویسندگان" مجله دیدن کنید.

چگونه می توانم با سردبیر تماس بگیرم

می توانید با سردبیر در j.paykareh@gmail.com  یا jpaykareh@scu.ac.ir تماس بگیرید.

آیا می توانم اصلاح دیگری را برای مقاله خود انجام دهم؟


لطفاً با سردبیر در paykareh@scu.ac.ir تماس بگیرید تا ببینید این امکان وجود دارد یا خیر. باید وضعیت مقاله خود را با ما بررسی کنید ، اما اگر به زودی بعد از اولین اصلاحات خود را برگردانید ، به طور کلی بله.

"تضاد منافع" چیست؟

هرگونه علاقه و یا دریافت هزینه ، مستقیم یا غیرمستقیم یا موقعیتهای دیگری که ممکن است سوء تعصب در کار گزارش شده یا نتیجه گیری ، پیامدهای یا عقاید بیان شده را مطرح کند - از جمله منابع تجاری و یا منابع مربوط به هزینه مربوط به نویسنده یا افراد خاص یا برای بخش (های) یا سازمان مرتبط ،  یا رقابت مستقیم علمی.

آیا مجله شما بابت چاپ مقاله وجهی دریافت می کند؟

بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می‌رساند جهت فرآیند داوری مقاله مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) و همچنین جهت انتشار هر مقاله که در مجله پیکره پذیرفته شود، مبلغ۳۵۰۰۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه هزار تومان) برای تأمین بخشی از هزینه‌های انتشار از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد.


خواهشمند است قبل از واریز هرگونه مبلغ به نکات زیر توجه فرمایید:
-مقاله خود را طبق فرمت مجله تهیه و از طریق پست الکترونیکی مجله ارسال نمایید.
-پس از بررسی و تائید مقاله توسط هیات تحریریه و بررسی وتائید سردبیر، برای پرداخت هزینه داوری و انتشار  از طریق پست الکترونیکی به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد. خواهشمند است توجه فرمایید تا قبل از دریافت پست الکترونیکی از طرف دفتر مجله مبنی بر درخواست پرداخت وجه چاپ، هیچ گونه مبلغی واریز نشود. لازم به ذکر است وجه واریز شده جهت داوری و انتشار  مقاله به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.