پرسش‌های متداول

آیا مقالات از طریق سامانه داوری می شوند؟

بله. تمام مراحل ارسال، بررسی، داوری انتشار مقالات از طریق سامانه نشریات انجام می شود

دوره تناوبی مجله به چه صورتی است؟

مجله پیکره در سال چهار شماره منتشر می شود

چگونگی ارسال مقاله به مجله؟


لطفا مقاله خود را از طریق سامانه مجله ما ارسال کنید. ارسال الکترونیکی بطور قابل ملاحظه ای باعث کاهش زمان  بررسی ویرایش می شود و زمان انتشار  را کوتاه می کند. لطفاً "ارسال مقاله" را در صفحه اصلی مجله کلیک کنید. پیوند "ارسال مقاله جدید" شما را مستقیماً به سیستم ارسال شده توسط مجله هدایت می کند.

می خواهم درباره روند داوری و انتشار مجله اطلاعات بیشتری کسب کنم؟

لطفاً راهنمای  نویسندگان و بخش خط مشی مجله را مرور کنید

روندداوری کامل مقالات چقدر زمان می برد؟


روند داوری کامل حدود3 هفته  از تأیید پست الکترونیکی ارسال شده ه طول می کشد.

می خواهم مقاله ای را به مجله شما ارسال کنم. آیا در محدوده موضوعی مجله قرار می گیرد؟


از فهرست "اهداف و حوزه" مجله در وب سایت بازدید کنید. اگر در مورد مناسب بودن مطمئن نیستید ، به سردبیر در paykareh@scu.ac.ir بنویسید

آیا هزینه انتشار وجود دارد؟

 این مجله 100٪ رایگان برای نویسندگان و خوانندگان است و کلیه مقالات پذیرفته شده بدون هیچ گونه هزینه انتشار در مجله منتشر می شود.

آیا "راهنما و تعهدات نویسندگان " ویژه مجله وجود دارد؟

لطفاً از فهرست "راهنمای نویسندگان" مجله دیدن کنید.

چگونه می توانم با سردبیر تماس بگیرم

می توانید با سردبیر در j.paykareh@gmail.com  تماس بگیرید.

آیا می توانم اصلاح دیگری را برای مقاله خود انجام دهم؟


لطفاً با سردبیر در paykareh@scu.ac.ir تماس بگیرید تا ببینید این امکان وجود دارد یا خیر. باید وضعیت مقاله خود را با ما بررسی کنید ، اما اگر به زودی بعد از اولین اصلاحات خود را برگردانید ، به طور کلی بله.

"تضاد منافع" چیست؟

هرگونه علاقه و یا دریافت هزینه ، مستقیم یا غیرمستقیم یا موقعیتهای دیگری که ممکن است سوء تعصب در کار گزارش شده یا نتیجه گیری ، پیامدهای یا عقاید بیان شده را مطرح کند - از جمله منابع تجاری و یا منابع مربوط به هزینه مربوط به نویسنده یا افراد خاص یا برای بخش (های) یا سازمان مرتبط ،  یا رقابت مستقیم علمی.