اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه

 رویکرد اخلاقی این مجله مبتنی بر اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر[1] و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که  نشریات دانشگاه شهید چمران نیز به آنها متعهد هستند. تمامی نشریات ملزم به رعایت اصول اخلاقی است. کمیته نشر بین المللی و سیاست های مورد نظر دانشگاه در این خصوص هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. بنابراین لازم است نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

 

 وظایف و مسئولیت های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، مولفان

 وظایف و مسئولیت های ناشر:

 1.مقالات ارسالی به نشریه بر اساس داوری های تخصصی و دور از علایق شخصی مورد بررسی قرار می گیرد.

2. این نشریه متعهد به حفظ و صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.

3.این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می دهد.

4.این نشریه مقالات را از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی رصدمی نماید.و در صورت اثبات هرگونه سوء رفتارپژوهشی مطابق با ضوابط اقدام می کند.

 

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی:

 1. دبیران علمی این نشریه باید مقاله های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.

2.تصمیمات موردنظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک مقاله توسط سردبیر-دبیران علمی و داوران شود.

3. اصل بی نامی داوران توسط دبیران علمی حفظ شود.

4. دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.

5.دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.

6.دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.

7.دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند.

8.دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله ها ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران فاش کنند.

9.مقاله های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

 

وظایف و مسئولیت های داوران:

       1. همکاری داوران با دبیران علمی در خصوص انتشار مقاله های ارسال شده ضروری است.

2. محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده توسط داوران الزامی است.

       3. نظرات داوران در رابطه با مقاله های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.

4.داوران نباید مقاله هایی که در آنها تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.

 

وظایف و مسئولیت های مؤلفان:

 1.نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، براساس استاندارد مجله آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده‌ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

2.مقاله ها نباید در جای دیگری  چاپ یا تحت بررسی باشند.

3.نویسنده ی مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان همکار خود اطمینان داشته باشد.

4. ازدیگر مسئولیت های مؤلفان، اطمینان و کسب اجازه از موسسه ایست که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.

5. مؤلفان اجازه ی ویرایش مقاله ارسالی را برای خوانایی بیشتر بدهند.

6. فرم تعهد اخلاقی می بایست که توسط مولفان امضا شود.

7.در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان ضمن داشتن حق مالکیت مقاله ی خود ،به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله را میدهند.

8.همه ی مؤلفان یک مقاله می بایست نویسنده مسؤول مقاله راجهت فرآیند بازنگرهای پس از ارسال بعنوان متعهد مقاله تائیدکنند.

9.هنگامیکه مؤلف یا مؤلفین مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، می بایست سریعا دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.

10. همه ی مؤلفان می بایست بدانند که مقاله های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بررسی قرار می گیرد.

11.در صورتی که از نویسنده خواسته شود، داده های خام، مصاحبه و یا پرسشنامه ها و موارد مرتبط در مقاله را بکار برده، ارائه و معرفی نماید.

12.مطالعه فرآیند ارسال مقاله به این نشریه توسط مؤلفان الزامی است.

 

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

 1.سرقت ادبیسرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می شود. تمامی مقاله های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می گیرند.

2.داده سازی و تحریفداده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه می دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.

3.ارسال همزمانهنگامیست که یک مقاله به دو یاچند

 نشریه ارسال می شود.

4.ارسال دونسخه ای (المثنی)هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.

5.ارسال تکراری (اضافی)به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آنها می باشد.

6.سهیم کردن نادرست مؤلف دیگرهمه ی مؤلفان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.

7.دستکاری منابعهنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.

تعارض منافع

نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تاثیرگذار بوده است، را بیان کنند.  همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند.  مقالات همۀ اعضای شوراهای سردبیری و سردبیران نشریه عیناً فرایندی مشابه آثار مؤلفان دیگر را برای داوری طی میکنند. در مواردی که داور به تعارض منافع در خصوص متن دریافتی ظنین شود، یا خواننده ای در مقالۀ چاپ شده شواهدی از تعارض منافع بیابد، نشریه پیکره مطابق با دستورالعمل COPE عمل خواهد کرد.

 

بیانیه حریم خصوصی

نامها، شماره­های تماس و آدرس­های ایمیل وارد شده در سایت این مجله منحصراً برای مقاصد اعلام شده این نشریه استفاده می­شود و برای اهداف دیگری یا برای طرف مقابل در دسترس نخواهد بود.

 

 

 [1] COPE: کمیته بین‌المللی اخلاق نشر(کوپ)

 

کوپ، انجمنی برای بحث و تبادل‌نظر بین سردبیران، داوران مجلات معتبر علمی و صاحب‌نظران این حوزه است.