اخبار و اعلانات

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی سال ۱۳۹۹، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی سال ۱۳۹۹، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.

مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹ به درجه علمی ارتقاء یافت.

بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه  شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹  به درجه علمی ارتقاء یافت.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از شماره 19 بهار 1399 مقالات پذیرفته شده را بصورت زبان انگلیسی منتشر کرد که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است

مجله پیکره از شماره 19 بهار 1399 مقالات پذیرفته شده را بصورت زبان انگلیسی منتشر کرد که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از ابتدای سال 1398 به صورت فصل نامه منتشر شده است. این مجله تا پیش از این تاریخ بصورت دو فصلنامه منتشر می شد.

مجله پیکره از ابتدای سال 1398 به صورت فصل نامه منتشر شده است. این مجله تا پیش از این تاریخ بصورت دو فصلنامه منتشر می شد.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از شماره 13 مقالات پذیرفته شده را به صورت چکیده (اکستندد) منتشر کرده که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.

  مجله پیکره  از شماره 13 مقالات پذیرفته شده را به صورت چکیده (اکستندد) منتشر کرده که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.  

مطالعه بیشتر