اخبار و اعلانات

انتشار فصلنامه پاییز مجله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  شماره ۳۳ پاییز  ۱۴۰۲ مجله  در سامانه بارگذاری شده است.

مطالعه بیشتر

انتشار فصلنامه تابستان مجله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  شماره ۳۲ تابستان  ۱۴۰۲ مجله  در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی در ارزیابی سال۱۴۰۱ ، موفق به کسب رتبه "الف" شده است.

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی در ارزیابی سال۱۴۰۱ ، موفق به کسب رتبه "الف" شده است.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره در پایگاه Doaj نمایه شده است

مجله پیکره در پایگاه Doaj نمایه شده است

مطالعه بیشتر

انتشار فصلنامه زمستان مجله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  شماره ۳۰زمستان  ۱۴۰۱ مجله  در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

مجله پیکره در رتبه بندی سال ۱۳۹۹ پایگاه ISC موفق به کسب رتبه Q2 شده است

مجله پیکره در رتبه بندی  پایگاه ISC  موفق به کسب رتبه Q2 شده است 

مطالعه بیشتر

مجله پیکره در پایگاه Ebsco (ابسکو) نمایه شده است

مجله پیکره در پایگاه Ebsco (ابسکو) نمایه شده است  

مطالعه بیشتر

انتشار فصلنامه پاییز مجله

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  شماره ۲۹ پاییز ۱۴۰۱ مجله  در سامانه بارگذاری شده است

مطالعه بیشتر

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی سال ۱۳۹۹، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

نشریه پیکره بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ در ارزیابی سال ۱۳۹۹، موفق به کسب رتبه "ب" شده است.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.

مجله پیکره در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام‌ ISC نمایه شده است.

مطالعه بیشتر

بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹ به درجه علمی ارتقاء یافت.

بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق نامه  شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ فصلنامه پیکره از بهار ۱۳۹۹  به درجه علمی ارتقاء یافت.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از شماره 19 بهار 1399 مقالات پذیرفته شده را بصورت زبان انگلیسی منتشر کرد که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است

مجله پیکره از شماره 19 بهار 1399 مقالات پذیرفته شده را بصورت زبان انگلیسی منتشر کرد که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از ابتدای سال 1398 به صورت فصل نامه منتشر شده است. این مجله تا پیش از این تاریخ بصورت دو فصلنامه منتشر می شد.

مجله پیکره از ابتدای سال 1398 به صورت فصل نامه منتشر شده است. این مجله تا پیش از این تاریخ بصورت دو فصلنامه منتشر می شد.

مطالعه بیشتر

مجله پیکره از شماره 13 مقالات پذیرفته شده را به صورت چکیده (اکستندد) منتشر کرده که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.

  مجله پیکره  از شماره 13 مقالات پذیرفته شده را به صورت چکیده (اکستندد) منتشر کرده که شیوه نامه آن در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است.  

مطالعه بیشتر