هزینه‌ مقالات

براساس تصمیم هیأت تحریریه نشریه، از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر می باشد:

 

۱. هزینه کلی برای مقالات: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال،( هزینه بررسی اولیه مقاله:  ۱۵۰۰۰۰۰ریال؛ هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله: ۳۵۰۰۰۰۰ ریال)

 

۲. هزینه ترجمه مقاله پذیرفته شده بر عهده نویسنده(نویسندگان) است.