هزینه‌ مقالات

براساس تصمیم هیأت تحریریه نشریه، از تاریخ ۱/۶/۱۴۰۰ هزینه های بررسی مقالات ارسالی به نشریه به شرح زیر می باشد:

 

۱. هزینه کلی برای مقالات: ۴000000 ریال،( هزینه بررسی اولیه مقاله:  1000000ریال؛ هزینه تصویب نهایی و پذیرش مقاله: ۳000000 ریال)

 

۲. هزینه ترجمه مقاله پذیرفته شده بر عهده نویسنده(نویسندگان) است.