داوران

راهنمای مجله پیکره

این بخش اطلاعاتی در مورد بررسی اولیه و داوری مقالات ارسال شده به پیکره، جهت داوران ارائه می‌دهد و شامل استانداردهای مجله است. سایر اطلاعات مرتبط در مورد اهداف مجله و محدوده و خط مشی‌های ویراستاری را می‌توان در راهنمای فارسی در وب سایت پیکره یافت. مقالات ارسالی توسط دو یا چند داور متخصص بررسی می‌شود. داوران در مورد پذیرش، بازنگری یا رد مقالات ارسالی داوران تصمیم خواهند گرفت. آن‌ها همچنین باید پیشنهادات خود را در رابطه با هرگونه موضوع مرتبط با سوء رفتار نویسنده مانند سرقت ادبی یا رفتار غیراخلاقی به هیات تحریریه بیان کنند. مجله پیکره از روش بررسی همتایان دو سو کور استفاده می‌کند. انتشار مقالات پژوهشی توسط مجله پیکره اساساً به اعتبار و انسجام آن‌ها که توسط داوران و ویراستاران ارزیابی می‌شود، بستگی دارد. نسخه  ارسالی باید بر اساس شیوه‌نامه باشد. مقالات ارسال‌شده برای داوران همتا ارسال می‌شوند، مگر اینکه مقالات خارج از محدوده موضوعی مجله باشند، یا از استاندارد لازم برخوردار نباشد.

 

ملاحظات داوران

از داوران خواسته می‌شود تا نظرات سازنده و مفصلی ارائه دهند که به تصمیم هیات تحریریه در مورد انتشار و راهنمای نویسنده(های) مقالات کمک می‌کند. یک مسئله کلیدی این است که آیا کار دارای نقص‌های جدی است که مانع انتشار آن می‌شود، یا اینکه آیا داده‌های بیشتری برای حمایت از نتیجه‌گیری‌های به دست آمده مورد نیاز است. در صورت امکان، داوران باید ارجاعاتی را برای تأیید و اثبات نظرات خود ارائه دهند. داوران با گزینه‌های «بازنگری کلی» و «بازنگری جزئی» می توانند اصلاحات مورد نیاز را بیان کنند یا اینکه مقاله ارسالی را قابل پذیرش یا غیر قابل پذیرش تشخیص دهند. به طور کلی، اگر به داده های بیشتری برای پشتیبانی از ادعاها نیاز باشد یا تفسیرها کافی نباشد، اگر تجزیه و تحلیل بیشتری مورد نیاز باشد که ممکن است نتایج و نتیجه گیری‌ها را تغییر دهد، یا اگر روش‌های مورد استفاده، به طور کلی، بازبینی‌ها احتمالاً «بازنگری‌های کلی» هستند.

مجله پیکره از شما همکار گرامی بابت پذیرش و داوری مقالات این نشریه صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

اسامی داورانی که در سال ۱۴۰۰ با نشریه همکاری داشتند

 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تخصصی  سمت  پابلونز 
۱ محمد تقی آشوری  فرش دانشگاه هنر تهران  
۲ مهدی احمدی  گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز   
۳ بیژن اربابی  فرش دانشگاه هنر تهران  
۴ علیرضا اصفهانی زاده نقاشی -حجم دانشگاه هنر تهران  
۵ محمد افروغ فرش- صنایع دستی دانشگاه اراک  
۶ کامران افشار مهاجر  هنر معاصر ایران دانشگاه هنر تهران  
۷ مرتضی افشاری  هنر اسلامی دانشگاه شاهد  
۸ الهام الیاسی گرافیک پژوهشگر مستقل  
۹ علی امیری نقاشی دانشگاه شهید چمران اهواز  
۱۰ عباس ایزدی نگارگری دانشگاه تربیت مدرس  
۱۱ میلاد باغ شیخی  باستان شناسی دانشگاه تهران

https://publons.com/researcher/

5014091/milad-baghsheikh

۱۲ عبدالعلی باقری گرافیک دانشگاه هنر اصفهان

 

۱۳ علی بحرانی تاریخ هنر دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۱۴ علی بوذری  چاپ سنگی دانشگاه هنر تهران

 

۱۵ مجید بهدانی  سفال  دانشگاه بیرجند

 

۱۶ محمدعلی بیدختی عکاسی دانشگاه بیرجند

 

۱۷ الهه پنجه باشی  پژوهش هنر  دانشگاه الزهرا

https://publons.com/researcher/

4593030/elaheh-panjehbash

۱۸ بشیر پوروقار گرافیک دانشگاه همدان

 

۱۹ حسین جلودار عکاسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۲۰ شهرام جلیلیان  تاریخ هنر  دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۲۱ بهنام حاجی وندی  گرافیک  دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۲۲ سوزان حبیب آموزشهای مجازی دانشگاه تفرش

 

۲۳ محسن حسن‌پور  تصویرسازی دانشگاه شهید رجایی

 

۲۴ حجت اله حسنوند   دانشگاه تهران مرکز

 

۲۵ زهرا حسین‌آبادی  پژوهش هنر  دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

۲۶ شهین خانی  نقاشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۲۷ رضا خدادادی  عکاسی دانشگاه هنر تهران

 

۲۸ محمد خزایی هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/

1661599/mohamad-khazaleh/

۲۹ فرهاد خسروی بیژائم  خوشنویسی دانشگاه هنر اصفهان

 

۳۰ آرمان داودی آب کنار  گرافیک و خط دانشگاه تهران مرکز 

 

۳۱ کاوه رستم پور  معماری دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۳۲ رضا رفیعی راد نقاشی معاصر دانشگاه هنر تبریز

 

https://www.webofscience.com/wos/

author/record/ABO-6252-2022

۳۳ احد روانجو گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۳۴ زهرا رهبرنیا ارتباط تصویری  

https://publons.com/researcher/

4244532/zahra-rahbarnia

۳۵ هدی زابلی نژاد  طراحی پارچه  دانشگاه الزهرا

 

۳۶ محمدرضا زنده دل گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۳۷ سید علیرضا س گلپایگانی  انیمیشن دانشگاه هنر تهران

 

۳۸ ساسان سامانیان  هنرهای سنتی دانشگاه شیراز

 

۳۹ حجت اله سعادت فر نقاشی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۴۰  محمدرضا سوداگر نقاشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۴۱ سید علی اکبر سیدی  صنایع دستی  دانشگاه شیراز 

 

۴۲ علی اکبر شریفی مهرجردی نقاشی  دانشگاه یزد

 

۴۳ فاطمه شه کلاهی پژوهش هنر  دانشگاه تهران 

 

۴۴ علیرضا شیخی صنایع دستی  دانشگاه هنر تهران

 

۴۵ رضوان صادق زاده نقاشی دانشگاه هنر تهران

 

۴۶ حمید صادقیان انیمیشن دانشگاه هنر ا اصفهان

 

۴۷ سودابه صالحی ارتباط تصویری دانشگاه هنر تهران

 

۴۸ احمد صالحی کاخکی  باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان

 

۴۹ شادی طاهرخانی  گرافیک دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

۵۰ فائزه طاهری  گرافیک خط  دانشگاه هنر تهران 

 

۵۱ سید محمد طاهری قمی    دانشگاه هنر اصفهان

 

۵۲ علی عبدی گرافیک دانشگاه هنر تهران

 

۵۳ رضا علیپور  فلسفه هنر دانشگاه آبادان

 

۵۴ سیامک علیزاده نقاشی  

 

۵۵ بهروز عوض پور  نگارگری پژوهشگر مستقل

 

۵۶ خشایار قاضی زاده هنر اسلامی  دانشگاه شاهد 

 

۵۷ حمیدرضا قلیچ خانی  خوشنویسی  کتابخانه ملی 

 

۵۸ مهدی کشاورز افشار  پژوهش هنر  دانشگاه تربیت مدرس

 

۵۹ منصور کلاه کج گرافیک  دانشگاه شهید چمران اهواز 

https://publons.com/search/

?search=kolahkaj

۶۰ مریم کهوند  تایپوگرافی دانشگاه هنر تهران

 

۶۱ قباد کیانمهر  هنرهای سنتی دانشگاه هنر اصفهان

 

۶۲ پرناز گودرزپروری گرافیک دانشگاه تهران مرکز

 

۶۳ آمنه مافی تبار صنایع دستی دانشگاه هنر تهران

 

۶۴ سکینه خاتون محمودی  نقاشی هنر قاجار دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

۶۵ روح اله مجتهد زاده معماری دانشگاه شهید چمران اهواز

 

۶۶ میترا معنوی راد ارتباط تصویری   

https://publons.com/researcher/

3416398/mitra-manavirad/

۶۷ آناهیتا مقبلی گرافیک دانشگاه پیام نور 

 

۶۸ ماهان ناجی  طراحی صنعتی دانشگاه اهواز 

 

۶۹ مصطفی ندرلو نقاشی و گرافیک دانشگاه هنر تهران

 

۷۰ هانیه نیکخواه هنر اسلامی  دانشگاه هنر تهران