تحلیل SWOT برای ارزیابی یکپارچه سازی آموزش برخط با رویکرد مشارکتی در حوزه هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بیان مسأله: تحلیل SWOT یکی از راهکارهای برنامه‌ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت یک برنامه یا راهبرد استفاده می‌شود و همانطور که از نام آن پیداست نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ­ها و تهدیدها را مورد تمرکز قرارمی ­دهد. نقاط قوت  توصیف می‌کنند که کدام یک از وجوه یک موضوع یا کدام بخش از یک سازمان برتری دارد و چه چیزی آن را از رقبا جدا می‌کند. نقاط ضعف کارآیی یک راهبرد و استراتژی را در سطح مطلوب خود متوقف می‌کند. فرصت‌ها به عوامل خارجی مطلوب اشاره می‌کنند که می‌توانند یک مزیت رقابتی به استراتژی مورد هدف بدهند. تهدیدها به عواملی اشاره دارد که احتمال آسیب رساندن به سازمان یا راهبردهای آن را دارند. لازم به یادآوری ست که از این روش علاوه بر برنامه‌ریزی راهبردی به‌طور کلی در تحلیل وضعیت نیز استفاده می‌شود. در واقع این تحلیل را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی یک سیستم دانست.
 هدف: پژوهش پیش رو بر اساس تجربیات جمع آوری شده از وضعیت آموزش برخط در حوزه هنر به ویژه با محتوای عملی است که بر اساس شرایط همه گیری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، در کنار آموزش حضوری به عنوان راهبرد کارآمد در عرصه آموزش مطرح و بکار بسته شده است.
روش پژوهش: این تحقیق با جمع آوری پرسشنامه ، تحلیل داده ­ها به صورت غیر مستقیم با هدف اجتناب از ورود سلایق به یافته های پژوهش صورت پذیرفته است. همچنین تحلیل  SWOT با استفاده از کاربرگ استاندارد چهارگانه انجام شد.
یافته ها: اصلی ­ترین تمرکز پژوهش بر روی  بکارگیری روش ­های خلاقانه از سوی مدرس برای القاء روح مشارکت فعال و همکاری جهت افزایش تجربه یادگیری دانشجویان بوده است زیرا آموزش مهارت های عملی بجز از مسیر هم افزایی ناشی از مشارکت فعال میسر نیست. نتایج نشان از اهمیت ارزیابی نقاط ضعف و قوت استراتژی در حصول نتایج مطلوب برای شیوه های نوین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SWOT analysis to evaluate the integration of online education with a participatory approach in the field of art

نویسنده [English]

  • Parnaz Goodarzparvari
Assistant Professor of Visual Communication, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Problem definition: The strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis is one of the strategic planning approaches used to evaluate the status of a plan or strategy. The strengths describe which aspects of a topic or part of an organization are superior and what distinguishes it apart from the competitors. The weaknesses stop the effectiveness of a strategy at its desired level. Moreover, the opportunities indicate the desirable external factors which can provide the target strategy with a competitive advantage, while threats point out to the factors that are likely to harm the organization or its strategies. It should be noted that this method, in addition to the strategic planning, is generally employed in the situation analysis. In fact, this analysis is considered as an effective tool for identifying the environmental conditions and internal capabilities of a system.
Objective: The present research is based on the collected experiences of online education in the field of art, especially with practical content, which has been proposed and employed as an effective strategy in the field of education along with in-person training on the basis of the coronavirus pandemic conditions and its limitations.
Research method: The current study has been conducted by collecting a questionnaire and analyzing the data in an indirect manner with the aim of avoiding the inclusion of tastes in the research findings. The SWOT analysis las been also performed using a quadruple standard worksheet.
Resulte: The research has been mainly focused on the use of creative methods by the teacher to induce the spirit of active participation and collaboration in order to enhance the learning experience of the students. It is known that the practical skills training is not possible except through the synergistic interactions resulting from active participation. The results illustrate the importance of evaluating the strengths and weaknesses of the strategy in achieving the desired results for the novel techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • art education
  • Online training
  • Active participation
  • SWOT Analysis