اهداف و چشم انداز

مجله پیکره با هدف تبادل دانش  میان متخصصین رشته های  هنر و تاریخ و با تمرکز ویژه بر هنرهای تجسمی، با همکاری پژوهش‌گران داخلی و خارجی منتشر می‌شود. این مجله از تمامی پژوهش‌گران دعوت می‌کند تا یافته‌های پژوهشی خود را در  این مجله  منتشر نمایند. اولویت‌های موضوعی این مجله بدین شرح است:
1-انتشار یافته های تازه  هنری و هنری _ تاریخی
2- انتشار  یافته‌های مسئله محور و کاربردی هنر و هنری - تاریخی
3- نگاه ویژه به آموزش هنر و  کاربردی شدن آن
4- توجه خاص  به مباحث میان رشته‌ای هنر و  هنری_ تاریخی